ANNOUK VAN MOORSEL

Annouk Van Moorsel (1962) studeerde en behaalde diploma’s aan de Stedelijke Normaalschool van Antwerpen (geaggregeerde lager secundair onderwijs lichamelijke opvoeding, 1983), het Hoger Instituut voor Dans (dans en leraar dans 1986 en 1996) en de Vrije Universiteit Brussel (Licentiaat in de klinische psychologie, 1991).

Ze heeft gewerkt als danser, choreograaf, dansmeester en dansleraar van 1984 tot 2002. Vanaf 1987 werd ze aangesteld als leraar dans in het in het deeltijds kunstonderwijs en in het hoger kunstonderwijs (Hoger Instituut voor Dans). Ze is sinds 2002 coördinator van de lerarenopleiding dans. Aan het Koninklijk Conservatorium Artesis Hogeschool Antwerpen was ze verantwoordelijk voor het kwaliteitszorgbeleid van het departement tot 2007. Hierna werd ze hoofd van de  lerarenopleidingen dans, drama en muziek. Tot 2017 doceerde ze er tevens ontwikkelingspsychologie en vakdidactiek initiatie dans.

Als psycholoog/therapeut was Van Moorsel werkzaam in haar privé praktijk en de groepspraktijk “de Psychologenassociatie” te Mechelen tot 2007.

Ze is co-auteur van het boek “4 je mee?” Initiatielessen voor 6-jarigen met cross-overs naar de kunstdisciplines drama, dans, muziek en beeld” (Garant, 2013) met co-auteurs Bob Selderslaghs, Sanne Caluwaerts en Indra Wolfaert.

Sinds 2005 is ze nauw betrokken als promotor en copromotor bij verschillende onderzoeksprojecten van het departement Koninklijk Conservatorium en de Universiteit Antwerpen. Sinds januari 2018 is Van Moorsel voorzitter van de onderzoeksgroep CORPoREAL (KCA), met een sterke focus op podiumkunsten, lichamelijkheid en kunsteducatie

Ze is lid van het Inrichtingsorgaan van de Artesis Plantyn Hogeschool, de Raad van de School of Arts Koninklijk Conservatorium en de Onderzoeksraad van het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie Antwerpen.

Annouk Van Moorsel (1962) studied and graduated at the ‘Stedelijke Normaalschool’ of Antwerp (aggregate lower secondary school physical education, 1983), the Higher Institute for Dance (dance and dance teacher in 1986 and 1996) and the ‘Vrije Universiteit Brussel’ (Degree in clinical psychology, 1991).

She worked as a dancer, choreographer, dance master and dance teacher from 1984 to 2002. From 1987 she was appointed as a dance teacher in part-time education and higher arts education (Hoger Instituut voor Dans). Since 2002 she is the coordinator for dance teacher training. At the Royal Conservatoire Antwerp (Artesis Plantijnhogeschool) she has been responsible for quality assurance until 2007. From then on she has been the head of Teacher Training Dance, Drama, and Music.

 

As a psychologist/therapist she has worked in her private practice and in the group practice "the Psychologen Associatie" in Mechelen until 2007.

 

She is co-author of the book 4 je mee?: Initiation classes for 6-year-olds with crossovers to the disciplines drama, dance, music and image (Garant) with co-authors Bob Selderslaghs, Sanne Caluwaerts, and Indra Wolfaert.

Since 2005, she has been closely involved as a promoter and co-promoter in various research projects of the department ‘Royal Conservatoire’ and of the University of Antwerp. Ms. Van Moorsel has been chairwoman of the research group CORPoREAL of the Royal Conservatoire since 2018 whose topics focus on the performing arts, embodiment, and education in the arts.

She is a member of the institutional board of the Artesis Plantyn Hogeschool, the board of the School of Arts, and of the Academic Council of the Royal Conservatoire of Antwerp.

Voorzitter

Expertise:

 

dans, psychologie

& kunsteducatie

dance, psychology

& art education