ART4DEM

 

artistieke werkvormen voor burgerschapseducatie

op school

artistic methods for citizenship education at school

MoE giraf

Multidisciplinair Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoeksproject / Multidisciplinary Practices based Scientific Research Project

Onderzoekers/Researchers

Nele Willems

(Onderwijs & Training / Pedagogical & Educational Sciences - AP)

Britt Dehertogh

(Sociaal Werk / Sociology & Anthropology - AP)

Janna Beck

(Beeldende Kunsten / Fine Arts - Koninklijke Academie voor Schone Kunsten AP)

Bob Selderslaghs

(SLO drama / Drama Teacher Training - Koninklijk Conservatorium AP)

Projectverantwoordelijke

Nele Willems

Looptijd/Duration

01/09/2018-31/08/2022

Beschrijving/Description

 

(NL)

ART4DEM ontwikkelt een multidisciplinair programma voor burgerschapseducatie (BSE) in lager en secundair onderwijs. Het project verkent nieuwe wegen om te werken aan burgerschapsvorming, door middel van participatieve kunstvormen en vormen van nieuwe media. BSE in het onderwijs kent stevige uitdagingen. Ondanks de aanhoudend lage scores voor democratische attitudes bij Vlaamse scholieren (Franck, Elchardus & Kavadias, 2009; Hooghe & Claes, 2017), aarzelt en worstelt de onderwijswereld met de aanpak ervan (Kavadias & Dehertogh, 2010). Zo geven scholen variërende betekenissen aan burgerschap en werken velen er slechts sporadisch aan. Onderzoek wijst bovendien op de kloof tussen jongeren, naargelang opleidingsniveau en sociale achtergrond (Hooghe & Claes, 2017), wat zich extra manifesteert in steden. Sommige auteurs benadrukken dan ook het belang aan nieuwe vormen van BSE, die meer aansluiten bij de leefwereld en participatiewensen van kinderen en jongeren (Lawy & Biesta, 2006; de Winter, 2015). Scholen op hun beurt zijn vragende partij voor een intra-muros aanbod (Kavadias & Dehertogh, 2010).

 

De centrale onderzoeksvraag is: op welke wijze kunnen artistieke werkvormen bijdragen aan burgerschapseducatie in een diverse context in de 3de graad van het basisonderwijs en de 1ste graad van het secundair onderwijs?

 

Het project werkt vanuit multidisciplinaire inzichten en kennis van creatieve processen (Schools of Arts), de onderwijswereld en didactiek (Onderwijs & Training) en ongelijkheid en het belang van maatschappelijke betrokkenheid (Sociaal Werk) aan ontwerpgerichte trajecten in zes scholen. De experimenten omvatten twee theatervormen (1- Mantle of the Expert, 2- participatief drama i.s.m. vzw Sering) en een beeldend interactieve methode (3- Interactive Design). Hierbij wordt kwalitatief en kwantitatief nagegaan wat het traject voor alle betrokkenen (leerlingen, leerkrachten, schoolbeleid) betekent, wat de invloed is op democratische vaardigheden, attitudes en gedragingen bij de leerlingen en op de democratische schoolcultuur.