BOB SELDERSLAGHS

Bob Selderslaghs (1973) is een 'teaching artist'. Hij studeerde in 1996 af aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen als Meester in de dramatische kunst, optie woordkunst, en ging meteen aan de slag als acteur in het theater en voor de televisie. Hij combineerde zijn artistiek werk steeds met artistiek-pedagogische activiteiten: hij gaf les in het deeltijds kunstonderwijs, het kunstsecundair onderwijs en de kunsteducatieve sector. In 2001 behaalde hij zijn aggregaatsdiploma aan de Hogeschool Antwerpen. Van januari 2008 tot september 2018 was Bob coördinator van de Specifieke Lerarenopleiding drama op het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en doceerde hij er o.m. de vakdidactiek initiatie & expressie. In nauwe samenwerking en co-auteurschap met zijn vakcollega’s uit de SLO dans, muziek en beeldende kunsten publiceerde hij in 2013 “4 je mee? Initiatielessen voor 6-jarigen met cross-overs naar de kunstdisciplines drama, dans, muziek, beeld” (2013, Garant, co-auteurs Annouk Van Moorsel, Sanne Caluwaerts, Indra Wolfaert). In 2018 volgde "Mantle of the Expert. Een handleiding voor beginners. Drama als leermiddel in het lager onderwijs" (2018, Garant, co-auteur Tim Taylor), het sluitstuk van zijn onderzoeksproject ‘Mantle of the Expert – de artistieke meerwaarde van drama als leermiddel in het lager onderwijs’'.

Bob is ondervoorzitter van CORPoREAL en startte op 1 september 2018 een doctoraatsonderzoek aan het Koninklijk Conservatorium waarbij hij Mantle of the Expert verder exploreert in 'MoE 2.0: van verbeeldend onderzoek naar artistiek product in kunsteducatie'.

Hij is tevens verbonden als onderzoeksmedewerker aan het multidisciplinair Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoeksproject ART4DEM, dat artistieke werkvormen onderzoekt om aan burgerschapseducatie te doen op school, en is onderwijsinspecteur bij de Vlaamse overheid.

www.mantleoftheexpert.be

Bob Selderslaghs (1973) is a Belgian teaching artist, a researcher and the artistic coordinator of the Drama Teacher Training Program at the Royal Conservatoire (AP University College) in Antwerp. Since 1996 he has been an actor for television, theater and voice recordings. He has written twelve plays for the Belgian stage and published a handbook for teachers on interdisciplinary arts with 6-year old children: 4 je mee? Initiatielessen voor 6-jarigen met cross-overs naar de kunstdisciplines drama, dans, muziek, beeld (2013, Garant, co-writers Annouk Van Moorsel, Sanne Caluwaerts, Indra Wolfaert). From January 2008 until September 2018 he coordinated the drama teacher training department at the Royal Conservatoire, AP University College in Antwerp. In October 2018 he published Mantle of the Expert. Een handleiding voor beginners. Drama als leermiddel in het lager onderwijs (2018, Garant, co-writer Tim Taylor) as a result of his research concerning the artistic value of Dorothy Heathcote’s dramatic-inquiry approach to teaching and learning: ‘Mantle of the Expert’.

Since September 2018 he is participating in a multidisciplinary practices based scientific research project called ART4DEM: during 4 years different teaching approaches, inspired by the arts, will be explored to educate children in primary and secondary school concerning citizenship.

Next to that he received a mandate to do a PhD in the arts at the Royal Conservatoire. Since September 2018 he is investigating if and how artistic craftsmanship and theater/performance skills can be incorporated into Mantle of the Expert, making it a valuable approach in art education: 'MoE 2.0 - Mantle of the Expert: from dramatic-inquiry towards an artistic result in art education'.

He is also an inspector of drama eduction at the Flemish Government.

Ondervoorzitter

Expertise:

 

drama & kunsteducatie

drama & art education