BOB SELDERSLAGHS

Bob Selderslaghs (1973) is doctor in de kunsten en werkt als teaching artist en onderzoeker in dramaeducatie. Hij studeerde in 1996 af aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen als Meester in de dramatische kunst en ging meteen aan de slag als acteur in het theater en voor de televisie. Hij combineerde zijn artistiek werk steeds met artistiek-pedagogische activiteiten: hij gaf les in het deeltijds kunstonderwijs, het kunstsecundair onderwijs en de kunsteducatieve sector. In 2001 behaalde hij zijn aggregaatsdiploma aan de Hogeschool Antwerpen. Van 2008 tot 2018 was Bob coördinator van de Specifieke Lerarenopleiding drama aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en doceerde hij er verschillende vakdidactieken. Momenteel coördineert hij er de masterproeven van de Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten. Bob publiceerde verschillende artikels en boeken over (domeinoverschreidende) initiatie en over Mantle of the Expert: een dramatische onderzoeksbenadering van leren en onderwijzen die hij sinds 2016 intensief onderzoekt. In 2022 promoveerde hij met het proefschrift “MoE 2.0 – Mantle of the Expert: van verbeeldend onderzoek tot artistiek product in kunsteducatie”. Bob is co-voorzitter van de onderzoeksgroep CORPoREAL.

www.mantleoftheexpert.be

Bob Selderslaghs (1973) holds a PhD in the arts and works as a teaching artist and researcher in drama education. He graduated from the Royal Conservatoire of Antwerp in 1996 with a Masters in Dramatic Art and immediately began working as an actor in theater and television. He has always combined his artistic work with artistic-educational activities: he has taught in art academies, the high school of performing arts and the arts education sector. In 2001 he obtained his teaching certificate at the University College of Antwerp. From 2008 to 2018 Bob was coordinator of the Drama Teacher Training Program at the Royal Conservatoire of Antwerp and taught various curricular courses there. Currently, he coordinates the master's theses of the Educational Master in Music and Performing Arts. Bob published several articles and books on (cross-domain) initiation in the arts and on Mantle of the Expert: a dramatic inquiry approach to learning and teaching that he has been researching intensively since 2016. In 2022 he received his PhD with the thesis "MoE 2.0 - Mantle of the Expert: from dramatic inquiry towards an artistic result in arts education". Bob is co-chair of the CORPoREAL research group.

 

www.mantleoftheexpert.be

Teaching artist

Onderzoeker / Researcher

Co-voorzitter / Co-chair

Expertise:

 

drama & kunsteducatie

drama & art education