CORPoREAL WORDT PARTNER VAN EEN NIEUW INTERNATIONAAL NETWERK VOOR DANSONDERZOEK


(English version below)

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO)

heeft financiering toegekend voor de oprichting van een nieuw

onderzoeksnetwerk, genaamd "CoDa | Cultures of Dance".

Het Research Centre for Visual Poetics (onderzoeksgroep UA) zal

fungeren als kern van dit netwerk met Timmy De Laet als

woordvoerder.

 

Het doel van CoDa is het promoten van dansonderzoek als een

academische discipline op zowel nationaal als internationaal niveau,

door het organiseren van verschillende activiteiten om de weder-

zijdse uitwisseling van kennis, expertise en vaardigheden tussen

dansonderzoekers, lokaal en in het buitenland, te bevorderen.

CoDa zal een belangrijk platform zijn om meer zichtbaarheid te

geven aan dansonderzoek zoals dat in België en in andere Europese

landen ontstaat. Het netwerk bundelt de krachten van verschillende

Belgische partners met een aantal internationale onderzoeksgroepen

die over toonaangevende expertise beschikken op het gebied van

dansonderzoek.

 

De Belgische onderzoekseenheden zijn: Research Centre for Visual Poetics (UAntwerpen), CORPoREAL (Koninklijk Conservatorium Antwerpen), Instituut voor Culturele Studies (KU Leuven), S:PAM (Studies in Performing Arts & Media, Universiteit Gent), en CiASP (Centre de Recherche en Cinéma et Arts du Spectacle, ULB). De Europese partners zijn: Centre for Dance Research (University of Roehampton, UK), Dancing Memory - Transmitting Heritage (Ca' Foscari University of Venice, IT), C-DaRE (Centre for Dance Research, Coventry University, UK), Transmission in Motion (Universiteit Utrecht, NL), en Local Dance Scenes on Global Stages (University of Arts, Belgrado, UA).

 

De oprichting van CoDa is nog maar in de beginfase, maar we houden u uiteraard op de hoogte van alle activiteiten die door het netwerk worden georganiseerd. Een speciale website en nieuwsbrief zal binnenkort worden gemaakt, dus check geregeld onze website en Facebookpagina, want er zal te zijner tijd meer nieuws volgen!

CORPoREAL BECOMES PARTNER IN A NEW RESEARCH NETWORK FOR DANCE STUDIES

The Research Foundation Flanders (FWO) has granted funding for the creation of a new research network, called “CoDa | Cultures of Dance”. The Research Centre for Visual Poetics (UAntwerp) will act as the core unit of this network, with VP-member Timmy De Laet as its spokesperson.

 

The aim of CoDa is to promote Dance Studies as an academic discipline on both a national and international level by organizing various activities to enhance the mutual exchange of knowledge, expertise, and skills between dance researchers, locally and abroad. CoDa will be an important platform to give more visibility to Dance Studies as it has been emerging in Belgium as well as in other European countries. The network is joining the forces of several Belgian partners with a range of international research groups who have leading expertise in dance studies.

 

The Belgian research units are: Research Centre for Visual Poetics (UAntwerp), CORPoREAL (Royal Conservatoire Antwerp), Institute for Cultural Studies (KU Leuven), S:PAM (Studies in Performing Arts & Media, Ghent University), and CiASP (Centre de Recherche en Cinéma et Arts du Spectacle, ULB). The European partners are: Centre for Dance Research (University of Roehampton, UK), Dancing Memory – Transmitting Heritage (Ca’ Foscari University of Venice, IT), C-DaRE (Centre for Dance Research, Coventry University, UK), Transmission in Motion (Utrecht University, NL), and Local Dance Scenes on Global Stages (University of Arts, Belgrade, UA).

 

The creation of CoDa is just in its beginning phase, yet we obviously will keep you posted on any activities that will be organized by the network. A dedicated website and newsletter will be created soon, so stay tuned as more news will follow in due time!

Dansoefening
Dansoefening

press to zoom
Street Break Dancer
Street Break Dancer

press to zoom
Vrouwen in de dansvoorstelling
Vrouwen in de dansvoorstelling

press to zoom
1/4