KLAAS DEVOS

Klaas Devos is choreograaf en onderzoeker. Zijn werk verkent de intieme poëzie van wetende en denkende lichamen en de esthetiek van het mis/verstaan. Devos’ praktijk omvat studies naar het moment van dansinterpretatie. De artistieke output verweeft dansimprovisatie, elektronische choreografie, experimentele muziek, digitale kunsten, somatische praktijk en cognitieve wetenschappen.

 

Devos studeerde af aan het Hoger Instituut voor Dans te Lier, nu de Bachelor dans van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (KCA). Hij verdiepte zijn opleiding in danspraktijk met een Master in de Theater- en Filmwetenschap aan de Universiteit Antwerpen en studeerde af met een masterthesis over moderne dansepistemologie. Zijn fascinatie voor dans als specifieke denk en onderzoeksmodus is tevens de rode lijn doorheen zijn postgraduaatsonderzoeken aan P.A.R.T.S. en a.pass.

 

“Het denkend lichaam in Dans” is het onderwerp van zijn doctoraat in de kunsten aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de Universiteit Antwerpen. Dit onderzoek naar live-electronics als dans en choreografische tool verbindt technologie met het menselijk zenuwstelsel in dans om nieuwe improvisatietechnieken te ontwikkelen.

 

www.klaasdevos.eu

 

Klaas Devos is choreographer and researcher. His work explores the intimate poetry of knowing and thinking bodies and the aesthetics of mis/understandings. Devos’ practice consists of studies on the instant of dance interpretation. The artistic output interweaves dance improvisation and electronic choreography, experimental music, digital arts, somatic practices and cognitive sciences.

 

Devos graduated at the Higher Institute for Dance in Lier, now the Bachelor dance of the Royal Conservatoire Antwerp (RCA). He deepened his education in dance practice with a Master in Theatre and Film Studies at the University of Antwerp and graduated with a master’s thesis on modern dance epistemology. His fascination for dancing as a specific mode of thinking and researching is the recurring thread throughout his post-graduate researches at P.A.R.T.S. and at a.pass. 

"The Thinking Body in Dance” is the subject of his doctoral research in the arts at the Royal Conservatoire Antwerp and the University of Antwerp. This research on live electronics as a dance and choreographic tool connects technology and the human nervous system in dance in order to produce new improvisation techniques.

www.klaasdevos.eu

Klaas Devos.jpg

Expertise:

 

dans & choreografie

dance & choreography