BIOLOGISCH ACTEREN

 

BIOLOGICAL ACTING

Onderzoekers / Researchers

Jan Fabre

Nathalie Roussel

Promotor

Annouk Van Moorsel

Luc Van den Dries

Looptijd / Duration

1.01.2013 - 31.12.2014

Beschrijving

Jan Fabre heeft gedurende zijn loopbaan als regisseur een eigen methodiek ontworpen, namelijk ‘biologisch acteren’. Elke actie op scène vertrekt hierbij vanuit een lichamelijke impuls, vanuit de biologie en de fysiologie van het lichaam. Vanuit zijn observaties naar de biologische instincten van de dierenwereld ontwikkelde hij een reeks oefeningen waarbij de fysieke en mentale concentratie van zijn performers worden uitgedaagd. Het is een pure ‘practice based’ onderzoeksmethode die door Jan Fabre op punt is gesteld om de expressiekracht van zijn performers aan te scherpen.

De eerste intentie van dit onderzoeksproject is de methode van het biologisch acteren verder uit te werken: de verschillende oefeningen worden verder op punt gesteld en uitgeschreven zodat ze ook inzetbaar zijn door andere theatermakers. De tweede intentie is een meetinstrument te ontwikkelen dat kan dienen om de fysieke inzet van de performer te optimaliseren wat gevolgen heeft op zijn expressievermogen. Een derde intentie van dit onderzoeksvoorstel is deze metingen te relateren aan de expressiviteit van de performer. Bestaat er een verband tussen snellere uitputting van de reserves van een performer en de kwaliteit van zijn ‘performance’. Neemt het ‘aura’ van een acteur af naarmate hij uit zijn reserves moet putten?

 

Description

During his career as a director, Jan Fabre has designed his own methodology, namely ‘biological acting’. Every action on stage starts from a physical impulse, from the biology and physiology of the body. From his observations on the biological instincts of the animal world, he developed a series of exercises that challenge the physical and mental concentration of his performers. Jan Fabre developed this purely 'practice-based' research method to sharpen the expressive power of his performers.

The first intention of this research project is to elaborate on the method of biological acting: the different exercises are fine-tuned and written out in order to be applied by other theater makers. The second intention is to develop a measuring instrument to optimize the physical effort of the performer which has consequences for his expressive power. A third intention of this research project is to relate these measurements to the expressivity of the performer. Is there a connection between faster exhaustion of a performer's reserves and the quality of his 'performance'. Does the 'aura' of an actor decrease as he has to draw from his reserves?