PHYSICAL AWARENESS THROUGH MOVEMENT TRAINING IN EDUCATION IN THE ARTS, METHOD MAGDA THIELEMANS

Magda Thielemans_Physical Awareness.gif

Onderzoeker/Researcher

Magda Thielemans

Promotor

Annouk Van Moorsel

Looptijd/Duration

1.01.2019 - 31.12.2019

Beschrijving

Van het moment dat de mens geboren wordt leert hij. Door aangeboren instinct, ervaring, observatie, aanvoelen en door kennisverwerving (Pritchard, 1998)Bewegen wordt ‘al doende’ geleerd, (Adoplh, 2008)

“Our lives consist of those things we have attended to.” (James Wiliam) [1]

Via speciale aandacht en training wordt dit bewegen gespecifieerd bvb ballet dansen, viool spelen, speerwerpen... De podiumkunstenaar (muziek, dans, drama) zet steeds zijn lichaam in bij elke artistieke prestatie die hij wil leveren. Het lichaam is een van zijn instrumenten (Mauss, 1973). In de meeste opleidingen in de podiumkunsten wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van een ‘artistieke présence’. Deze présence of uitstraling zorgt ervoor dat de kunstenaar,  naast de techniciteit van de uitvoering, op het podium de aandacht van het publiek weet vast te houden, zijn stem weet te projecteren, zijn gevoelens groter weet uit te drukken, zijn prestatie de hele zaal laat vullen met bewuste aandacht voor het publiek. 

“Attention selects information and assimilates it into consciousness, creating an experience” (James William). Deze ontwikkeling wordt, op het Conservatorium van Antwerpen, gestimuleerd door onder andere het vak Lichamelijk bewustzijn (LB) gegeven door Magda Thielemans sinds 1987. Deze aandachtsontwikkeling door bewegingstraining groeide geleidelijk uit tot een door studenten en docenten genoemde kwalitatieve methode [2] door artistieke en pedagogische ervaring, observatie, aanvoelen en kennisverwerving. De alumni geven aan dat de methode bijdraagt tot hun artistieke prestatie én tegelijk hen duurzaam leert om te gaan met hun instrument.

 

De onderzoeker wil na meer dan dertig jaar lesgeven:

0. Op een gestructureerde wijze onderzoeksgericht werken.

1. Vanuit observatie, reflectie en data-analyse (bevraging van alumni en externe observators) de kern van haar methode formuleren en beschrijven. 

2. Haar methode aftoetsen aan andere methodes die binnen het kunstonderwijs in groep worden aangeleerd, in binnen-en buitenland (bv. Alexandertechniek, Feldenkreis, Laban) via bronnenonderzoek (methodes uit het heden en het verleden, bv. Lea Daans’ Bewegingsleer), interviews en focusgesprekken met experts, met het oog op kwalitatieve beschrijving en verbetering ervan.

Dit proces moet ertoe leiden om op termijn: 

3. Haar methode deelbaar te maken voor de leraar/podiumkunstenaar binnen het conservatorium en verder te delen in het professionele veld via worshops en een vastgelegde methode (geschreven, in beelden…).

 

Dit startproject is een voorbereiding op een tweejarig onderzoeksproject. 

 

[1] citaat uit Csikszentmihalyi, M. (2014). Flow and the foundations of positive psychology: The collected works of Mihaly Csikszentmihalyi. Flow and the Foundations of Positive Psychology: The Collected Works of Mihaly Csikszentmihalyi. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9088-8

 

[2] Zie olodbevraging en jaarlijkse zelfevaluatie studenten