MELODIC MOVEMENT - POLYPHONIC PRAYERS

 

een case study over het proces en de uitvoering van

Karlheinz Stockhausen’s Inori. 

a study on the process and performance of 

Karlheinz Stockhausen’s Inori. 

Onderzoeker / Researcher

Winnie Huang

Promotor

Kathleen Coessens​

Looptijd / Duration

1.01.2018 - 31.12.2018

Beschrijving

Met dit project wil Winnie Huang het artistieke leer- en uitvoeringsproces van Karlheinz Stockhausen's Inori (voor solo danser-mime en orkest) analyseren en onderzoeken. Inori is gecomponeerd door Karlheinz Stockhausen in 1973-74 en betekent ‘gebed, aanroeping, aanbidding’ in het Japans. Het is een muziekstuk dat van de uitvoerder verwacht precies genoteerde ritmische, melodische, harmonische en polyfone bewegingen in stilte uit te voeren. Deze bewegingen zijn gebaseerd op gebaren gemaakt tijdens het gebed en worden ontleend aan verschillende religieuze gebruiken. De uitvoering wordt begeleid door een volledig gedirigeerd orkest.

Inori is een van de meest buitengewone gevallen van gebaren en lichamelijke performance waarbij gebruik gemaakt wordt van gebarennotatie die zeer gedetailleerd is en op muziek gebaseerd. Met het overlijden van de componist en het beperkte aantal getrainde performers, zullen de gedocumenteerde bevindingen van Huang dienen als een noodzakelijke informatieve tool en gids voor toekomstige componisten, onderzoekers en performers die dit genre benaderen.

De Stockhausen-stichting en het Lucerne-festival hebben Winnie Huang gekozen als een van de solisten die Inori op Lucerne Festival van 2018 zal opvoeren. Huang krijgt instructies en coaching van de originele artiesten (Alain Louafi en Kathinka Pasveer) en heeft toegang tot al het originele en manuscript materiaal met betrekking tot het compositieproces en de eerste uitvoeringen van het werk.

 

Description

 

With this research project Winnie Huang wants to analyze and investigate the artistic process of learning and performing Karlheinz Stockhausen’s Inori (for solo dancer-mimes and orchestra). Inori, meaning ‘prayer, invocation, adoration’ in Japanese, is composed by Karlheinz Stockhausen in 1973-74. It is a musical piece requiring the performer soloist to execute precisely notated rhythmic, melodic, harmonic and polyphonic prayer gestures in silence, drawn from a variety of religious practices, accompanied by a full conducted orchestra.

Inori is one of the most extreme cases of gestural/corporal performance featuring highly detailed musical based gestural notation. With the passing of the composer and the limited number of trained performers, Huang’s documented findings will serve as a necessary informative tool and guide for future composers, researchers and performers approaching this genre.

The Stockhausen Foundation and Lucerne Festival have chosen Winnie Huang as one of the soloist performing Inori in the 2018 edition of Lucerne Festival. Huang will receive directions and coaching by the original performers (Alain Louafi and Kathinka Pasveer) and she will have access to all the original/manuscript material related to the composition process and first performances of the work.