Een ‘herverbinding’ van de moderne marimba en de etnische idiofoon - door de transcriptie van West-Afrikaanse balafonmuziek naar de moderne marimba

A 're-cummunion' of the modern marimba and the ethnic idiophone - through transcribing the West African balafon music to the modern marimba

Onderzoeker / Researcher

Adilia On-ying Yip

Promotor

Kathleen Coessens​ & Erik Myin

Looptijd / Duration

01.09.2011 - 31.08.2018

Beschrijving

Dit onderzoek is geïnspireerd door de overeenkomsten tussen de etnische idiofoon en de moderne marimba. Het eerste doel is om het etnische idiofoonmuziek naar de moderne marimba te transcriberen en te ordenen. Omdat de ontwerpconcepten van de bouwer niet bekend zijn, heeft het instrument een twijfelachtige oorsprong. Er is nog steeds een discussie gaande of de Afrikaanse, Mexicaanse of Indonesische idiofoon de voorouder is van het eerste prototype. Maar wat als de bouwer door al deze idiofonen werd geïnspireerd, waardoor het moderne instrument een multiculturele identiteit kreeg? We mogen de frequente regionale muzikale uitwisselingen tussen muzikanten en amateurs niet verwaarlozen.

Daarom zijn de transcriptie en arrangementen evenals het onderzoek naar het eerste instrument twee trajecten om de multiculturele identiteit van de moderne marimba te conceptualiseren. Dit zal worden gedaan door etnische idiofoonmuziek naar de moderne marimba te transcriberen en te ordenen en geheimen in het ontwerp van zijn eerste prototype in 1918 te onthullen.

 

Description

Inspired by the common grounds shared with the ethnic idiophones, the first purpose of the research is to transcribe and arrange ethnic idiophone music to the modern marimba. Because the builder’s design concepts are undisclosed, the instrument has a doubtful origin. There is still a debate about whether the African, Mexican or Indonesian idiophone is the ancestor of the first prototype. But what if the builder was inspired by all of these idiophones, giving the modern instrument a multi-cultural identity? We shouldn't neglect the frequent regional musical exchanges between musicians and amateurs.

Therefore the transcription and arrangements as well as the investigation into the first instrument are two trajectories to conceptualize the multi-cultural identity found in the modern marimba. This will be done through transcribing and arranging ethnic idiophone music to the modern marimba and revealing the design secrets of its first prototype in 1918.