CHOREOGRAPHING POTENTIALITIES OF COLLECTIVITY

Tuur Marinus_projectfoto.png

Onderzoeker/Researcher

Tuur Marinus

Promotor

Kathleen Coessens​

Looptijd/Duration

1.01.2019 - 31.12.2020

Beschrijving

In dit project wil ik onderzoeken welke nieuwe invullingen ik kan geven aan het begrip collectiviteit binnen choreografie.  Daarmee wil ik oa op zoek gaan naar een collectiviteit die zich noch als sociale utopie noch als sociale dystopie laat karakteriseren.

 

Naast een literatuur- en veldonderzoek wil ik dit in de dansstudio via choreografische experimenten onderzoeken.  De choreografische methode die ik hiervoor in eerste plaats wil uittesten is die van het achtereenvolgens inzetten van choreografische assemblages en choreografische oxymorons op dansmaterialen.

Description

In this project I want to research what new approaches i can develop on the concept ‘collectivity’ within choreography.  Hereby I would like to (ao) research a collectivity that cannot be defined as a social utopia, neither as a social dystopia.

 

Next to a literature and field study I want to research this in the dance studio via some choreographical experiments.  The choreographical method that I want to put to the test here is the consecutive application of choreographic assemblages and choreographic oxymorons on dance materials.