IN ONS DORP IS HET ALTIJD RUSTIG

 

Neal Leemput_artikel.jpg

Onderzoeker/Researcher

Neal Leemput

Promotor

Kathleen Coessens​

Looptijd/Duration

1.01.2019 - 31.12.2019

Beschrijving

Dit klein onderzoeksproject heeft als doel de publicatie van een boek dat voortkomt uit het tweejarig onderzoeksproject rond ‘de leesbaarheid van niet-normatieve lichaamsbeelden via het werk van R.W. Fassbinder’. Dit boek, getiteld ‘In ons dorp is het altijd rustig’, zal de vraagstelling en de bevindingen van het (praktijkgerichte) onderzoeksproject, dat eind 2018 afliep, koppelen aan het actuele debat rond gender- en seksuele diversiteit. Het boek heeft als doel de ervaringen van het artistieke praktijkonderzoek op die manier, via brieven, columns en opinieteksten, te verbreden en naar een divers publiek te vertalen. Zo wordt additioneel, naast de theatrale weergave die het onderzoek bood, een permanente weerslag gecreëerd.