Manon Avermaete

Manon Avermaete zette haar eerste stappen als jonge performer bij fABULEUS. Na haar studie Moderne theaterdans aan de Amsterdamse hogeschool van de Kunsten werkte ze als performer bij zeer uiteenlopende gezelschappen in binnen-en buitenland. 

 

Haar passie lag in choreografie, meer bepaald site-specific danstheater. In 2012 richtte ze haar eigen gezelschap Cie.Woest op. Het werken op locatie en in de publieke ruimte zorgde op een organische manier voor een nieuwe relatie met “de toeschouwer”. De conventionele scheiding tussen performers en publiek viel weg. Het onderzoeken van deze scheiding werd een constante in het werk van Manon. Niet alleen zocht ze meer toenadering tot haar publiek, de toeschouwer werd uitgenodigd deel te nemen aan de voorstelling. In haar laatste voorstelling “Balancing Bodies” onderzocht Manon de mogelijkheden in het samen-maken. De voorstelling kon enkel spelen wanneer haar publiek actief deelnam. De toeschouwer werd mede-maker, mede-eigenaar van de choreografie.

 

De ervaringen die Manon beleefde wil ze in dit startonderzoek verder uitdiepen met betrekking tot het jonge kind. Zij gelooft dat elk kind het recht heeft op kwalitatieve artistieke ervaringen. Vertrekkende vanuit die stelling en haar eigen artistieke praktijk begint Manon aan dit startonderzoek. 

___________________________

Manon Avermaete took her first steps as a young performer with fABULEUS. After studying modern theater dance at the Amsterdam School of the Arts, she worked as a performer with a wide variety of companies in the Netherlands and abroad. 

 

Her passion lay in choreography, more specifically site-specific dance theater. In 2012 she founded her own company Cie.Woest. Working on location and in public spaces organically created a new relationship with "the spectator". The conventional separation between performers and audience fell away. Exploring this separation became a constant in Manon's work. Not only did she seek more rapprochement with her audience, the spectator was invited to participate in the performance. In her last performance "Balancing Bodies" Manon explored the possibilities in co-making. The performance could only play when her audience actively participated. The spectator became co-maker, co-owner of the choreography.

 

In this initial research Manon wants to explore the experiences she had with the young child. She believes that every child has the right to qualitative artistic experiences. Starting from this statement and her own artistic practice, Manon begins this initial research.

Manon.jpg

Expertise:

 

Dans & choreografie

Dance & choreography