MoE 2.0 - MANTLE OF THE EXPERT:

van verbeeldend onderzoek tot artistiek product in kunsteducatie

from dramatic-inquiry towards an artistic result in art education

5_DRAMA RESEARCH_De Experten.jpg

Onderzoeker / Researcher

Bob Selderslaghs

Promotor

Annouk Van Moorsel & Kurt Vanhoutte

Looptijd / Duration

01.09.2018 - 31.08.2022

Meer info / More info

www.mantleoftheexpert.be

Beschrijving

In de jaren ’80 van de vorige eeuw ontwikkelde prof. Dorothy Heathcote MBE (1926-2011) de methodiek ‘Mantle of the Expert’ (MoE) tijdens haar werk aan de Universiteit van Newcastle upon Tyne (UK). Het basisidee van MoE is dat leerlingen hun schoolcurriculum afwerken alsof ze een groep experten zijn: ze kunnen wetenschappers in een laboratorium zijn, archeologen die een tombe uitgraven, een reddingsteam tijdens een natuurramp… Samen met de leerkracht creëren ze een fictieve wereld waarin ze zelf gecast worden als een team van experten dat voor een (denkbeeldige) klant werkt die hen een commissie of opdracht geeft. Vanwege het collaboratieve karakter van de methodiek fungeren de kinderen als het ware als ‘toneelschrijvers’ die een narratief ontwikkelen waar ze zelf deel van uitmaken.

Tijdens zijn tweejarig onderzoeksproject ‘MoE – Mantle of the Expert: de artistieke meerwaarde van drama als leermiddel in het lager onderwijs’  toonde onderzoeker Bob Selderslaghs reeds aan dat deze benadering van leren indirect ook artistieke competenties ontwikkelt bij kinderen [1]. Het project MoE 2.0 wil onderzoeken of  de methodiek in een kunsteducatieve setting een artistiek resultaat kan opleveren door performance-gerichte en kunsttechnische aspecten aan de systematiek toe te voegen. Kinderen zullen niet enkel op organische wijze diverse dramatische vaardigheden verwerven en tot doorleefd (samen)spel komen, ze zullen bovendien in staat zijn een significante artistieke prestatie te leveren onder de vorm van non-scripted theaterperformances.

 

Description

In the 1980's prof. Dorothy Heathcote MBE (1926-2011) developed the teaching and learning approach Mantle of the Expert (MoE) during her work at Newcaste University. The basic idea is that children study the curriculum as if they are a group of experts: they can be scientists in a laboratory, archeologists exploring a tomb, rescue workers during a natural disaster... Together with the teacher they create an imaginary world in which they operate as a team of experts, working on a commission, ordered by a (ficticious) client. Because of the collaborative nature of the approach, children function as a kind of playwrights, developing a narrative in which they themselves play a role.

During his research project 'MoE - Mantle of the Expert: the artistic value of drama as a learning medium in primary school', Bob Selderslaghs proved that this approach of teaching and learning indirectly develops artistic competencies in children [1]. The PhD project MoE 2.0 will explore if and how the method can be extended to achieve an artistic result in art education by adding performative skills and artistic craftsmanship. Children will not only be able to acquire dramatic skills and to (inter)act authentically, they will also be able to deliver an artistic achievement throug non-scripted theater performances.

 

[1] Selderslaghs, B., Taylor T. (2018) Mantle of the Expert. Een handleiding voor beginners. Drama als leermiddel in het lager onderwijs. Antwerpen: Garant.