NATHALIE ROUSSEL

Nathalie Roussel is Doctor in de Medische Wetenschappen en Licentiaat in de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie. Zij doceert aan de VUB en aan de UAntwerpen. Zij heeft speciale interesse in de sensori-motorische controle, pijnprocessen, ziektepercepties en psychosociale factoren bij patiënten met musculoskeletale klachten enerzijds, en in de preventie en behandeling van klachten bij podiumkunstenaars anderzijds. Zij leidt meerdere onderzoeksprojecten en heeft vele internationale publicaties. Zij is de initiator en ondersteuner van het nieuwe onderzoekcentrum HeARTS aan de UA dat nieuwe inzichten in psycho-medische aspecten van de kunstenaar beoogt.  

Expertise:

 

letselpreventie bij podiumkunstenaars

& academisch onderzoek

healthcare for performing artists

& academic research

  • CORPoREAL op facebook