DE LEESBAARHEID VAN NIET-NORMATIEVE LICHAAMSBEELDEN

 

THE READABILITY OF NON-NORMATIVE BODY IMAGES

Onderzoeker/Researcher

Neal Leemput

Promotor

Kathleen Coessens​

Looptijd/Duration

1.01.2017 - 31.12.2018

Beschrijving

Dit onderzoeksproject wil het werk van de Duitse film- en theatermaker Rainer Werner Fassbinder (°1945) als handleiding gebruiken om de leesbaarheid van niet-(hetero)normatieve lichaamsbeelden in vraag te stellen. Hoewel Fassbinders werk binnen de film- en theaterwetenschap theoretisch al uitvoerig bestudeerd is, biedt het een boeiend aanknopingspunt om een artistiek praktijkonderzoek te voeren rond de representatie van (trans)gender en normatieve verwachtingspatronen.

Fassbinders werk bood een controversiële kijk op (trans)gender, identiteit en seksualiteit. De vraag is of deze kijk vandaag minder controversieel is, nu we misschien meer dan ooit worden geconfronteerd met lichaamsbeelden die afwijken van een (hetero)normatieve standaard?

Description

This research project aims to use the work of German film and theater maker Rainer Werner Fassbinder (°1945) as a guide to question the readability of non-(hetero)normative body images. Although Fassbinder's work has already been extensively studied in film and theater science, it offers a fascinating starting point to conduct an artistic practice-based research on the representation of (trans)gender and normative expectation patterns.

Fassbinder’s work offered a controversial view on (trans)gender, identity and sexuality. The question is whether this view is less relevant today, now that we are confronted, maybe more then ever, with body images that deviate from a (hetero)normative standard.