HUIDIGE ONDERZOEKSPROJECTEN

CURRENT RESEARCH PROJECTS

The Golden Record

Eenjarig onderzoek over de wisselwerking tussen theater, klank en filosoferen met kinderen

Transmitting the Body

Tweejarig onderzoek over transmissie, leren en erfgoed of nalatenschap in dans

Transmissie in lockdown

Eenjarig onderzoek over lichamelijkheid in de podiumkunsten in tijden van lockdown

Rethinking the Gesamtkunstwerk

Hoe gesamt is onze kunst? Een onderzoek naar creatieve processen binnen een interdisciplinaire artistieke en pedagogische context

Choreographing  Potentialities of Collectivity

Nieuwe invullingen van het begrip collectiviteit binnen choreografie

ART4DEM

Multidisciplinair PWO-project rond artistieke werkvormen voor burgerschapseducatie op school

AFGELOPEN

 ONDERZOEKSPROJECTEN

PAST RESEARCH PROJECTS

Physical Awareness in the Arts - method Magda Thielemans

In ons dorp is het altijd rustig

MoE - Mantle of the Expert: de artistieke meerwaarde van drama als leermiddel in het lager onderwijs / the artistic value of drama for learning in primary school

De leesbaarheid van niet-normatieve lichaamsbeelden / The readability of non-normative body images

Melodic Movements - Polyphonic Prayers

Inclusie in dans / Labo inclusion dance

De leesbaarheid van het lichaam / The readability of the body

Muziek als levende taal / Music as living language

De rol van vocabularium in hedendaagse dans / The role of vocabulary in contemporary dance

Biologisch acteren / Biological acting

Overbelastingsletsels podiumkunstenaars / Overuse injuries stage artists

Taalstimulering 0-3 jarigen / Language study 0-3 year olds

Bewegingstraining / Movement training

Dance Making: onderzoeken door middel van reflectieve en lichamelijke ervaringen

Please reload

  • CORPoREAL op facebook