THE GOLDEN RECORD

 

De wisselwerking tussen theater, klank en filosoferen met kinderen

Onderzoeker/Researcher

Robin Keyaert & Elias Vandenbroucke

Promotor

Bob Selderslaghs

Looptijd/Duration

16/09/2020 - 15/09/2021

golden-record.jpg

Beschrijving

 

Een man krijgt een telefoontje van de Amerikaanse president met het verzoek een gouden plaat te maken met daarop de soundtrack van de aarde.  Hij krijgt voor die opdracht zes maanden de tijd. The Golden Record werd in 1977 door NASA de ruimte ingestuurd en zweeft nu nog steeds tussen de sterren. Op de plaat heten we de buitenaardse beschaving in 55 talen welkom, slaat er een waterval in op een rots, klinkt er muziek van Bach, Beethoven en Berry (Chuck) en wordt de positie van de aarde in de melkweg zorgvuldig verklapt. De mens steekt zijn hand uit in het donkere en vereeuwigt tegelijkertijd zijn kortstondig bestaan.

 

Deze gebeurtenis vormt de theatrale omkadering van dit éénjarig onderzoeksproject waarin Robin Keyaert en Elias Vandenbroucke zich verdiepen in de wisselwerking tussen filosoferen met kinderen, geluid en stilte, en theater. Ze stellen de volgende vragen: Hoe lok je bij kinderen een filosofisch gesprek uit met een muzikale trigger? Hoe creëer je een theatrale context aan de hand van zo’n gesprek? En omgekeerd, welke theatrale context stimuleert het filosoferen?  Kan er live tijdens een voorstelling gefilosofeerd worden en hoe kan zoiets de voorstelling op zijn beurt beïnvloeden? Voor de artistieke creatie die hieruit voortvloeit werkt het team samen met het muziektheatercollectief ‘More Dogs’. 

Description

A man receives a  phone call from the president, during which he asks him to create a golden record that contains the soundtrack of the earth. His deadline is within six months. In 1977 the Golden Record was launched into space by NASA, and to this day it still roams around the galaxy.

The record contains a warm welcome in 55 different languages, the sound of a waterfall smashing into a rock, and the music of Bach, Beethoven and Berry (Chuck). Other than that it also divulges the exact location of planet earth. Mankind reaches out into the darkness to shake hands with the unknown whilst immortalizing its momentarily existence. 

 

These events make up the theatrical framework for this one-year research project, where Robin Keyaert and Elias Vandenbroucke will research the interaction between: philosophy for children, sound and silence and theatre. They pose the following questions: How can you start a philosophical conversation using a musical trigger? How do you transform these conversations into a theatrical context? Which theatrical context can best stimulate philosophical conversations? Is it possible to philosophize live on stage during a performance and how will this affect the performance. For the creation of the artistic product ensuing this project, the researchers will collaborate with theater collective ‘More Dogs’.