TUUR MARINUS

Tuur Marinus is geboren in Antwerpen in 1981.  Hij behaalde een Masterdiploma in de Beeldende Kunsten aan Sint Lucas (Antwerpen) vooraleer een opleiding als danser/choreograaf aan te vatten aan P.A.R.T.S. van 2004 tot 2008. Sinds 2008 werkt Tuur als dansmaker, waarbij hij zowel creaties in eigen naam doet, als in samenwerkingsvorm met Fabian Barba & Marisa Cabal. Als danser werkte Tuur ook voor Vincent Dunoyer, They Are Here en Fabian Barba.

 

Samen met broer Flup Marinus vormt Tuur een kunstenaarsduo dat zowel in de beeldende als in de performatieve kunsten werkt.

 

Sinds 2017 is Tuur Guest teacher aan het Departement Dans van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, en vanaf 2019 zal Tuur een onderzoeksproject in dans/choreografie uitvoeren aan het KCA.

Tuur Marinus was born in Antwerp in 1981.  He obtained at Masters degree in visual arts at Sint Lucas (Antwerp) before starting to train as a dancer/choreographer at P.A.R.T.S. from 2004 until 2008. Since 2008 Tuur works as a dance maker, both creating projects in his own name as in collaboration with Fabian Barba & Marisa Cabal. As a dancer Tuur also worked for Vincent Dunoyer, They Are Here, and Fabian Barba.

 

Together with his brother,Tuur & Flup Marinus make an artist duo that work both in visual and in performing arts. 

 

Since 2017 Tuur is a Guest teacher at the Dance Department of the Antwerp Royal Conservatoire, and from 2019 Tuur will pursue a research-project in dance/choreography at the Conservatoire.   

Tuur Marinus.jpeg

Expertise:

 

dans, choreografie

& beeldende kunsten

dance, choreography

& fine arts