WEERBARE KUNSTENAARS​

 

Psychische weerbaarheid van podiumkunstenaars, een preventieprogramma voor de uitdagingen van de artistieke praktijk​

Weerbare%20kunstenaar_edited.png

Onderzoeker/Researcher

PWO-project: Hanne Claessens (Dep. GW, TP​), Elisah D'Hooghe (Dep. GW), Magda Thielemans (KCA), Annouk Van Moorsel (KCA, CoRPoREAL), e.a.

Looptijd/Duration

16/09/2019 - 15/09/2023

 

Beschrijving

 

Probleemstelling: Het werkveld, waaronder het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP Hogeschool) is bezorgd over het psychisch welbevinden van podiumkunstenaars en trekt aan de alarmbel. De uitdagingen voor podiumkunstenaars zijn talrijk en specifiek, maar weinig onderzocht. Ze situeren zich op het fysieke, psychologische en sociaal-artistieke domein. Het vergroten van de weerbaarheid van podiumkunstenaars is essentieel om psychische klachten te vermijden.

 

Doel: Dit project wil inzicht verwerven in de psychische belasting van podiumkunstenaars om een multidisciplinair (kunsten, psychologie, geneeskunde en gezondheidswetenschappen) preventieprogramma te ontwikkelen ter bevordering van de psychische weerbaarheid van podiumkunstenaars (dansers, muzikanten en acteurs).

In een préstudie worden de eigenlijke onderzoeksmethoden voorbereid. D.m.v. de kwalitatieve onderzoeksmethoden observatie, diepte-interviews en focusgroepen wordt de psychische weerbaarheid van podiumkunstenaars in kaart gebracht, met nadruk op de beleving van de podiumkunstenaar zelf. O.b.v. de bevindingen worden de te behandelen preventietopics en methodieken voor het preventieprogramma bepaald. Een multidisciplinair samengestelde werkgroep ontwikkelt een preventieprogramma dat geïntegreerd zal worden in de opleidingen van de deelnemende disciplines en ter beschikking gesteld wordt aan het ruimere werkveld.