top of page

Connecting the dots

2021-2025
project_Lies.png

CONNECTING THE DOTS: DESIGNING A UNIFYING MODEL FOR TRADITIONAL AND CONTEMPORARY MUSIC PERFORMANCE PRACTICE

Doctoraatsproject

Promotors: Kathleen Coessens (KCA) & Pascal Gielen (UA)

Gedurende lange tijd was de perfecte uitvoering van een partituur het ultieme doel van klassieke uitvoerende musici. Vandaag de dag echter liggen de uitdagingen veel ruimer: in termen van nieuwe settings (cultureel, technologisch...), rollen (schepper, uitvoerder...), vaardigheden (digitaal, interartistiek...)… Kortom: uitdagingen en skills die moeilijk te integreren zijn in het artistieke métier dat traditiegetrouw aan de basis ligt van professioneel muzikantschap. Binnen dit onderzoeksproject wordt een methode ontwikkeld om dit traditionele muzikale metier fundamenteel te verbinden met deze uitdagingen, door een verenigend model voor muzikale praxis te ontwikkelen, gebaseerd op praktijkgericht onderzoek in een set van artistieke (-pedagogische) projecten in niet-traditionele settings met meerdere actoren. Hoe, wat en waarom onderhandelen kunstenaars (impliciet) in hun ‘sense-making practices’?

 

Het vierjarige onderzoek richt zich op een verscheidenheid van niet-traditionele artistieke projecten, waarin participatief en inductief gezocht wordt naar de connectie tussen de artistieke handelingen en wederzijdse verwachtingen tussen de actoren met betrekking tot methodes, praktijken en uitkomsten. Het uiteindelijke doel is om een antwoord te formuleren op de centrale onderzoeksvraag: Welk(e) model(len) van muzikale praxis die traditionele performatieve praktijk en métier verzoenen met hedendaagse vereisten kunnen worden ontworpen door het onderzoeken van de processen van participatieve sense-making in niet-traditionele artistieke creaties?

Lies Colman

onderzoeker

Lies Colman.png

Lies Colman is een veelzijdige Belgische pianiste, internationaal actief als concertpianiste, kamermuzikante, liedbegeleider/répétiteur, performer en docente. Ze is artistiek directielid binnen de Opleiding Klassieke Muziek en de Educatieve master Muziek & Podiumkunsten, afstudeerrichtingen Muziek.  

 

Lies begon met muzieklessen mandoline op haar vijfde, gevolgd door piano op haar achtste, viool op haar tiende en slagwerk op haar veertiende. Vanaf haar negende gaf ze pianorecitals en – concerten in binnen- en buitenland, en werd ze laureate in verschillende wedstrijden. Nadat ze summa cum laude afstudeerde aan de Rijksmuziekacademie van Antwerpen, begon ze op 14-jarige leeftijd haar hogere studies als vrije leerling aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen bij Jacques Detiège en Eduardo Torbianelli.  

 

Op haar 17de heroriënteerde ze zich tijdelijk, en focuste zich op universitaire studies in Antwerpen en Gent waarbij ze achtereenvolgens Bachelor in de Rechten en Master in de Vergelijkende Cultuurwetenschap werd. In 2001 keerde ze terug naar het Antwerpse Conservatorium: bij Dejan Mijajev voor viool, bij Eliane Rodrigues en Robert Groslot voor piano en bij Bart van Oort voor pianoforte. Zo kon ze in 2006 haar tweede Masterdiploma in ontvangst nemen, deze keer als Meester in de Muziek.  

 

Als soliste, chambriste, liedbegeleidster en orkestmuzikante staat ze op allerlei podia, van intieme zalen tot internationale concertvenues over de hele wereld, en nam ze een reeks CD’s op in verschillende bezettingen. Haar repertoire strekt zich uit van Weense klassiekers, over Russische hoogromantiek tot hedendaagse creaties.  

 

Als pianiste, operarepetente en muziektheatermaker is ze freelance verbonden aan verschillende internationale productiehuizen. Daarnaast creëerde of arrangeerde ze zelf de muziek voor een aantal muziektheatervoorstellingenen zette ze de eerste stappen in opera-arrangementen. Steeds meer profileert ze zich als creatief, interdisciplinair maker en performer, en doet ze artistiek onderzoek naar alternatieve presentatie- en productiecontexten.  

 

Sinds 2013 is ze als gastprofessor piano verbonden aan haar alma mater; een paar jaar later werd ze lid van de Artistieke Directie en Artistieke Raad. Ze is verantwoordelijk voor onder meer Compositie, Algemene Muzikale en Culturele Vorming Muziek Klassiek, Onderzoek in Bachelor en Master, Educatieve Master Muziek en Jong Conservatorium.  

 

In 2020 behaalde ze een Masterdiploma Strategic Management and Leadership, in 2021 rondde ze een MBA studie af. Op dit moment werkt ze als doctoraal onderzoeker aan haar artistiek doctoraat ‘Connecting the Dots’.  

 

Verbonden aan het KCA als: Artistieke directie algemene muzikale vorming en algemene culturele vorming, Compositie, Research, Artist in Society 

 

Website: www.liescolman.com

bottom of page