top of page

Book presentation DANCE(ch)ARTS

Bob Selderslaghs

23 mei 2022

Booklyn Publishers and CORPoREAL cordially invite you to the book launch of Natalie Gordon's DANCE(ch)ARTS


(NL)

DANCEchARTS, een praktische gids voor dansdocenten (Natalie Gordon)

Maandag 23 mei om 20.15 uur, Gele Zaal Conservatorium Antwerpen

Uitgeverij Boeklyn en CORPoREAL nodigen u van harte uit op deze boekvoorstelling. DANCEchARTS verschijnt zowel in het Nederlands als in het Engels. Natalie Gordon stelt het boek in het Engels voor. Daarna bent u van harte welkom op de receptie.


Te koop in het Nederlands


----

(EN)

DANCEchARTS, a practical guide for dance teachers (Natalie Gordon)

Monday 23 May, 8.15 pm, Yellow Hall Conservatoire Antwerp


Boeklyn Publishers and CORPoREAL cordially invite you to this book presentation. DANCEchARTS is published in both Dutch and English. Natalie Gordon will introduce the book in English. Afterwards you are welcome to attend the reception.


Buy it in English


----

(ENGLISH ABSTRACT BELOW)

De voorbije jaren zijn zowel de samenleving als de wereld van de hedendaagse dans sterk veranderd. Daarom moeten dansdocenten hun traditionele lesmethodes kritisch onder de loep nemen. Hedendaagse dansers communiceren anders en hebben andere attitudes, verwachtingen en ambities dan vorige generaties. Naast dansspecifieke vaardigheden hebben ze behoefte aan goed ontwikkelde persoonlijke vaardigheden die de diversiteit van onze samenleving weerspiegelen.


DANCEchARTS is een praktische gids voor dansdocenten, geschikt voor alle leeftijden, vaardigheden en niveaus. Dit handboek biedt een hedendaags kader voor het dansonderwijs, met bruikbare ideeën voor de vele disciplines en stijlen.


Natalie Gordon, de auteur, is artistiek coördinator van de bachelor en educatieve master Dans aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Ze volgde een dansopleiding aan de University of Roehampton in Londen, specialiseerde zich in labanotation aan het Labanotation Institute aan de University of Surrey en werd Certified Laban/Bartenieff Movement Analyst via het Integrated Movement Studies- programma aan de University of Utah in de Verenigde Staten. Natalie is co-artistiek leider van Retina Dance Company en heeft eerder gewerkt voor Random Dance/Wayne McGregor. Als onderzoekster bestudeert ze lesmethodes en de rol en ontwikkeling van vocabulaire binnen het hedendaagse dansonderwijs.


---


In recent years, both our society and the field of contemporary dance have changed to such an extent that dance educators are required to critically rethink traditional teaching methodologies. Communication, attitudes, expectations and personal ambitions have all evolved and there is a necessity to develop a range of personal skills that supports the diversity in our society as well as dance specific skills.

DANCEchARTS proposes a flexible system that encourages a teacher to zoom out from the steps to see the bigger picture of their dance education. From this macro perspective, relevant choices can be made for the target age and ability to provide a framework for the education. Once the framework is defined the content and methodologies can be inserted to make a dance programme realisable.


DANCEchARTS is a practical guide for all teachers of dance, for all ages, abilities and levels. This handbook provides a framework for dance education aimed at training today’s dance students. Its ideas are transferable across the many disciplines and styles that dance embraces.


Natalie Gordon is co-artistic director of the Bachelor dance and Educational Master dance programmes at the Royal Conservatoire Antwerp in Belgium. She trained at the University of Roehampton in London, took advanced notator training at the Labanotation Institute at the University of Surrey and qualified as a Certified Laban/Bartenieff Movement Analyst in the Integrated Movement Studies programme based at the University of Utah, USA. Natalie is a co-director of Retina Dance Company and previously managed and notated works of Random Dance/Wayne McGregor. Her ongoing research is concerned with teaching methodologies and the role and development of vocabulary within contemporary dance education.bottom of page