top of page

CORPoREAL invites DRAMA

Bob Selderslaghs

20 okt. 2022

During the ARTICULATE Research Days CORPoREAL organises a research afternoon for the drama department of the Royal Conservatoire of Antwerp

CORPoREAL invites DRAMA


PROGRAMMA


DONDERDAG 20 OKTOBER van 14u – 18u15 GELE ZAAL


14:00 – 14:15 Welkom en overzicht van de middag


14:15 – 14:45 Process Drama: a task to be undertaken, a decision to be made, a place to be explored – Bob Selderslaghs

 lecture + Q&ABob Selderslaghs verdedigde in maart 2022 met succes zijn doctoraat in de kunsten rond verbeeldend onderzoek in kunsteducatie. Hij pleit voor meer aandacht voor vormen van procesdrama in kunst- en lerarenopleidingen. Tijdens deze lecture presenteert hij zijn onderzoeksactiviteiten en -bevindingen van de afgelopen jaren en gaat hij in gesprek met het publiek over het exploreren van ‘onontgonnen terrein’.


14:45 – 15:45 ROUNDTABLE: Cripping the Stage – Marijn Prakke in gesprek met Mira Bryssinck en Josefien Cornette

 panelgesprek & podcastHet is van cruciaal belang dat de podiumkunstensector de representatie van en toegankelijkheid voor acteurs met een beperking leert herkennen als onderdeel van een mensenrechtenvraagstuk, in plaats van het te beschouwen als een kwestie van barmhartigheid. Daarvoor ontbreekt op dit moment over het algemeen nog het bewustzijn en de kennis. Binnen disability studies richt het veld van de crip theory zich expliciet op het herdenken van de normatieve aanspraken van de meerderheid rond alles wat met het hebben van een beperkingen te maken heeft, zoals lichaamsidealen, belastbaarheid en productiviteitslogica. Crip theory gaat nog een stapje verder dan disability studies in het algemeen: in plaats van af te vragen wat iemand nodig heeft om aan de mainstream deel te nemen, wordt een poging gedaan de inrichting van de maatschappij (of een specifiek onderdeel daarvan) te herdenken vanuit een crip perspectief. Hoe kan ik de theoretische inzichten vanuit disability studies en crip theory vertalen naar een theaterpraktijk die een wezenlijke impact kan hebben op het denken en handelen rond acteurs met een disability in het Nederlandstalige podiumkunstenveld? Hoe crippen we niet alleen de voorstelling, maar ook het beleid, de instellingen en het onderwijs, met als doel volwaardige deelname en representatie van acteurs met een beperking tot stand te brengen? Daarover gaat Marijn Prakke in het kader van zijn onderzoek in gesprek met actrice Mira Bryssinck en beeldend kunstenaar en schrijver Josefien Cornette.


15:45 – 16:00 Pauze


16:00 – 16:30 Het web van de artistieke praktijk: van ervaring tot expertise – Kathleen Coessens

 lectureWelke kennis gebruikt een kunstenaar in zijn praktijk? Kunnen we die kennis duidelijk beschrijven?

In deze lezing over artistiek onderzoek en artistieke praktijk bekijken we deze twee vragen van naderbij. Het woord ‘kennis’ is voor een kunstenaar heel wat anders dan voor vele andere disciplines. Wetenschappelijke kennis is vrij makkelijk uit te leggen, waar artistieke kennis veel verschillende elementen integreert. Bovendien spreken we meestal niet over artistieke ‘kennis’ maar eerder over artistieke ‘praktijk’. Artistieke kennis is immers altijd een complex geheel van ervaring, praktijk en handelingen, bovenop de meer preciese kennis zoals geschiedenis, methodes, esthetica of literatuur.


Elke kunstenaar ontwikkelt een soort "web van artistieke praktijk" dat enerzijds cultureel gedeeld wordt maar anderzijds ook heel persoonlijk is—dus specifiek voor elke kunstenaar. Het kan beschreven worden vanuit vijf dimensies. Een eerste dimensie bestaat uit de lichamelijke en zintuigelijke kennis die een kunstenaar ontwikkelt. Een tweede dimensie wordt bepaald door de eigen persoonlijke ontwikkeling, het traject van de kunstenaar, en ook diens karakter en keuzes. Ten derde moet elke kunstenaar omgaan met zijn of haar natuurlijke omgeving en ecologische context. Ten vierde is er ook de culturele en semiotische context waarin de kunstenaar zich bevindt. Tenslotte zal een kunstenaar ook kennis opdoen door uitwisseling met anderen en complexe sociale interacties. Elk van deze dimensies draagt bij tot de groeiende ervaringskennis van een kunstenaar. Dit "web" van artistieke praktijk wordt opnieuw en opnieuw geweven doorheen opvoeding, ervaring, ontdekking, experiment en performance.


De persoonlijke artistieke zoektocht van de performance-kunstenaar in het verwerven van zijn of haar "web van artistieke praktijk" is een creatief pad: er is niet één enkel curriculum, opleiding of persoonlijkheid, noch één geschiedenis van hoe je kunstenaar wordt.


16:30 – 17:15 Als de kunstenaar zijn beeld inslikt – Karel Tuytschaever

 lecture + Q&AIn de globale digitale beeldcultuur lijkt een schijnbaar onvermogen te bestaan om een ware lichamelijkheid voelbaar deelbaar te maken in een artistiek beeld. Lens-based media, theater en dans worden vaak gerichter ingezet op een informatie-uitwisseling die een lichaam objectiveert – iemand representeert. De lichamelijke ervaring van de verbinding met ons eigen lichaam verdwijnt hierdoor; bij de kijker, maar zeker ook bij de maker.


17:15 – 18:15 Vrouwentongen. Theaterteksten van vrouwen – Lauranne Paulissen & Edith Cassiers

 leesclubVrouwen waren lang niet welkom in het theater - niet als schrijver of toeschouwer, niet op het podium als actrice. De weinige vrouwenrollen die er waren, werden door mannen gespeeld.

Toch hebben vrouwen (i.e. iedereen die zich identificeert en/of presenteert als vrouw) altijd voor theater geschreven. Lauranne Paulissen en Edith Cassiers diepen werk op van vergeten vrouwelijke theaterkunstenaars en brengen het terug tot leven, vandaag. Je leest samen met hen onbekende theaterteksten en discussieert over thema’s als feminisme, queerness en postkolonialisme, maar ook verhaal, stijl en opvoeringstechnieken.

De sessie wordt voorafgegaan door een korte introductie, gevolgd door het lezen en bespreken van verschillende tekstfragmenten geschreven door vrouwen. Ben je benieuwd naar de verborgen dramageschiedenis van vrouwen? Leer je graag nieuwe (oude) theaterpennen en -stemmen kennen? Ben je gebrand om je ideeën rond gender en/of theater te delen? Kom gedachten uitwisselen! Iedereen is welkom om deel te nemen, voorkennis is niet vereist.

bottom of page