top of page

Transmitting the body

2020-2022
Eva Maes_balance in color.jpg

Tweejarig onderzoeksproject

Promotor: Annouk Van Moorsel

Extra onderzoeksgroep: Body and Material Reinvented

Beeld © Boris Brueghel

Wanneer dans diep geworteld is in, en uitdrukking geeft aan ervaring, hoe gebeurt dan de overdracht van deze praktijken, hoe worden ze aangeleerd, of hoe kunnen ze deel worden van de dansgeschiedenis? Terwijl choreografie lange tijd werd beschouwd als het creëren van vastgelegde bewegingen, leggen hedendaagse danspraktijken en -educatie veel meer nadruk op open choreografische vormen, flexibele leerbenaderingen en subtiele verkenningen van de communicatieve facetten inherent aan beweging. Verschillende danskunstenaars en bewegingsonderzoekers hebben een breed spectrum aan instrumenten ontwikkeld om de principes van hun ervaringsgericht artistiek onderzoek te communiceren.

 

Het onderzoeksproject ‘Het lichaam in overdracht’ zal in kaart brengen hoe deze instrumenten vragen om een grondige herziening van de overdrachtsprocessen, lesmethoden en de vorming van erfgoed in hedendaagse dans. Het project zal hierbij focussen op specifieke bewegingspraktijken ontwikkeld door Lisa Nelson, Merce Cunningham, Hubert Godard en Bonnie Bainbridge Cohen. Praktijkgericht onderzoek naar hun bewegingsprincipes door middel van workshops zal worden gecombineerd met uitgebreide documentatie, interviews en literatuurstudie. Als zodanig zal het project nieuw licht werpen op hoe transmissie, leren en erfgoed/nalatenschap in dans nauw met elkaar verbonden zijn. Deze inzichten zullen danskunstenaars, onderzoekers en docenten ondersteunen bij het ontwikkelen van praktijkspecifieke vocabularia die duidelijk communiceren over wat beoogd wordt wanneer choreografie wordt overgedragen in en door het lichaam.

 

Eva Maes

onderzoeker

Eva Maes.png

Eva Maes (B) studeerde dans aan het internationale programma van Cunningham Dance Studio (NY) en aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Ze behaalde een Master in Geschiedenis aan de Universiteit Gent. In 2003 ontmoette ze het werk van Lisa Nelson en begon ze haar studie aan de School for Body-Mind Centering® (VS), waar ze in 2006 afstudeerde als Practitioner. In 2018-2019, voltooide ze tevens de BMC Teacher Training (IT). Ze assisteerde Bonnie Bainbridge Cohen, grondlegster van Body-Mind Centering, in verschillende workshops sinds 2006, assisteerde en gaf les in verschillende gelicentieerde BMC-programma's. Andere samenwerkingen in dans zijn onder meer Chantal Yzermans/Radical Low en Anouk Llaurens. Ze geeft bewegingslessen aan kinderen, adolescenten en volwassenen, wisselt voortdurend tussen educatieve, artistieke en onderzoeksomgevingen, en sloot zich als studente aan bij het Master Dance-programma aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen in 2019, waarbij ze belichaming als het kernthema van dans verder exploreert.

bottom of page