top of page

Art brut, dance and disabilities

2021-2022
project_Lisi.png

Eenjarig onderzoeksproject

Promotor: Kathleen Coessens

Is het mogelijk om een Dans-Brut stijl te creëren als een fysieke taal?

 

Uitgaande van enkele premissen van de Art Brut en een combinatie van theoretisch en visueel materiaal zal ik een oeuvre opbouwen rond een inclusieve danspraktijk. Ik wil experimenteren, bepaalde gemeenschappelijke elementen observeren en toepassen (parcours, herhaling, patronen...) die in dit soort kunst gevonden worden en ze omzetten in een specifieke bewegingstaal. Met het doel om een "state of mind" te vertalen in choreografie en het lichaam te zien als een psycho-emotionele eenheid, zal ik deze elementen combineren met mijn fysieke vocabulaire die ik "The Monkey mind approach to movement" noem. Monkey mind verwijst naar de manier waarop onze gedachten chaotisch over elkaar schuiven en hoe we zoeken naar een mogelijke fysieke vertaling van deze toestand.

 

De praktische fase van het onderzoek zal worden gedaan samen met een gemengde groep van bewegers, met de nadruk op dansers met een verstandelijke beperking. Doorheen deze onderzoeksperiode verwacht ik mijn observaties en kennis te kunnen uitdagen door uit te zoeken welke systemen en wetmatigheden (voornamelijk in de beeldende kunst) kunnen worden vertaald naar andere artistieke vormen: dans, muziek, woorden... Hoe een bestaande set van regels kan worden getransformeerd en nieuwe mogelijke partituren kunnen worden gecreëerd en uitgeprobeerd. Ik zal op zoek gaan naar de mogelijke verbanden tussen het concept van ruwe kunst, fysieke expressie en beperkingen. Deze zullen me in staat stellen mijn choreografische aanpak te verruimen, in vraag te stellen en te openen; de lichamelijkheid, de structuur, de inhoud en de werkwijze ervan in samenwerking met de betrokken partners.

Lisi Estaras

onderzoeker

Lisi Estaras.png

Na haar studies maatschappelijk werk te hebben gecombineerd met een professionele dansopleiding, kiest Lisi Estaras voor de dans. Op 19-jarige leeftijd verlaat zij Argentinië om te studeren aan de Rubin Academy of Music and Dance in Jeruzalem. Vrij snel daarna trad zij toe tot de rangen van de Batsheva Dance Company in Tel Aviv. Na vijf jaar in Israël, verhuisde Lisi naar Europa en begon haar carrière bij les ballets C de la B in 1997. Ze creëert en danst Iets op Bach, Wolf, VSPRS, Pitié!, C(H)ŒURS en T auberbach van Alain Platel en TempusFugit van Sidi Larbi Cherkaoui, Learning how to walk van Benny Claessens (NTGent). Als choreografe bij les ballets C de la B creëert ze Patchagonia, Bolero, The Gaza Monologues, primero-erscht, Dans Dans...In 2016 creëerde ze de productie Monkey Mind met drie dansers met het syndroom van down voor Platform K (Campo, Gent) vanaf dit moment financierde het werk van Lisi een nieuwe hoofdstuk. En 2017, Monkey Mind Feest voor (Dansant Festival, Ostende) een voortzetting van dat werk kan worden gezien in het werken met mensen met een beperking en amateurdansers. In 2018 maakte Lisi Hillbrowfication (Johannesburg) een samenwerking met Goethe Institute, samen met jongeren in Zuid-Afrika. In april 2018- samen met Alain Platel - Le Sacre du Printemps voor De Dag van de Dans 2018: meer dan 200 mensen dansten samen in de straten van Gent. Voor Passerelle (Kortrijk) creëerde ze D-Effect, een stuk voor 3 jonge dansers, 2 dansers met het Down Syndroom en een contrabassist. Gebaseerd op dit werk maakte de film D-Effect deel uit van de tentoonstelling Bloedproef in het Museum Dr. Ghislain in Gent.

 

Lisi Estaras geeft masterclasses en workshops in binnen- en buitenland. In 2017 en 2019 heeft ze een overheidssubsidie gekregen voor onderzoek naar de thema's kinesthetica, empathie en de spiegelneuronen in verband met haar choreografisch onderzoek naar de Monkey mind; en in 2020 voor haar onderzoek naar fysicalliteit en gesproken taal in verband met het werk van Ludwig Wittgenstein.

bottom of page