top of page

Intersecting repertoire

2022-2026
Lauranne_project.png

INTERSECTING REPERTOIRE. NAAR EEN INCLUSIEF, DIVERS EN REPRESENTATIEF REPERTOIRE

Doctoraatsproject

Promotors: Edith Cassiers (KCA) & Timmy De Laet (UA)

Extra onderzoeksgroep: Uitvoeringspraktijk in Perspectief (UP)

Repertoiretheater staat op gespannen voet met de huidige aandacht voor diversiteit. Zowel op vlak van tekst als spel zijn de keuzes vaak niet inclusief genoeg: naast een acuut tekort aan (complexe) rollen voor minderheden, zijn andere identiteitskenmerken (abiliteit, kleur, leeftijd, gender,…) doorgaans geen bepalende factor in de enscenering van repertoireteksten. In het zog van de #MeToo- en de Black Lives Matter-beweging doet zich evenwel een kentering voor: zowel kunstscholen als het theaterlandschap zoeken naar een grondige hervorming van repertoiretheater volgens de noden van de samenleving.

 

Dit project wil aan die noden tegemoet komen door repertoire te benaderen vanuit de ‘intersectionaliteit’ als overkoepelend theoretisch kader en dat voor het eerst uit te breiden naar de eigenlijke artistieke toneelpraktijk. ‘Intersectionaliteit’ stelt dat identiteit en discriminatie geen eenduidige begrippen zijn, maar het resultaat van verschillende overlappende factoren, zoals gender, seksualiteit, abiliteit of etniciteit.

 

Zo wil dit project strategieën ontwikkelen voor studenten, docenten en makers om te komen tot een diverser repertoiretheater. Dit project focust op 3 onderzoekslijnen: tekstkeuze, casting en uitvoering. Per aspect werkt Lauranne Paulissen strategieën uit met een theatervoorstelling als synthese. Andere output bestaat uit een artistiek handboek met strategieën voor een diverser repertoire, publicaties, artistieke avonden, een instagrampagina en een podcastreeks.

(Beeld: A. SLIMBROECK DE PEUTER, Vlaamsche toneelverzameling: Tante Clara, Antwerpen: G., J. & E. Janssens, 1903, uit Collectie Stad Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrick Conscience)

Lauranne Paulissen

onderzoeker

Lauranne Paulissen.png

Lauranne Paulissen studeerde met grote onderscheiding af aan de acteeropleiding van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, na haar stage bij ITA in Nederland. Ze behaalde haar diploma voor de specifieke lerarenopleiding drama aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en aan de Universität der Künste van Berlijn. Sindsdien geeft ze deeltijds les in het kunstonderwijs.

 

In 2018 speelde Paulissen in Europa in ‘de herfst’ van Piet Arfeuille en in ‘De halve ring’ van de Warme Winkel, een vervolg op ‘Das Rheingold’, een project dat ze mee ontwikkelde. Recent maakte ze de voorstelling ‘4 Girls 1 Wagner’ Eerder voerde ze samen met Evgenia Brendes een onderzoek naar de relevantie van Ibsen. In dit onderzoeksproject was er reeds een grote belangstelling voor gender en repertoire. Ze speelde mee in verschillende repertoirevoorstellingen en maakte ook eigen voorstellingen. In Berlijn kwam ze in contact met een andere benadering van repertoire. Deze ervaringen zorgden voor de motivatie van haar lopende onderzoek ‘Resisting repertoire’. Als onderdeel van dit project voerde ze reeds intensief archiefonderzoek naar vergeten vrouwelijke Vlaamse toneelauteurs. Zo ontdekte ze de vergeten Antwerpse Anna Slimbroeck de Peuter, waarna ze een theaterproject opstartte om diens tekst Martha de Krankzinnige te ensceneren, als eindresultaat van haar onderzoek. Hiervoor stelde ze een uitsluitend vrouwelijk collectief samen. Naar aanleiding van dit project zag ze de noodzaak voor het belichten van repertoire vanuit een intersectioneel perspectief, waarna ze haar doctoraatsproject ‘intersecting repertoire’ startte.

bottom of page