top of page

Book presentation VOOR MIJ ALLEEN with researcher Lies Colman

Karin de Fleyt

30 jan. 2023

Book presentation by Poeziecentrum in DeSingel, Witte Zaal

In ‘Voor mij alleen’ zochten pianist Lies Colman, dichteres Johanna Pas en beeldend kunstenaar Koen Broos naar manieren om hun proces op elkaar af te stemmen, meer specifiek door het analyseren en reconstrueren van het artistieke materiaal en de vormgeving ervan, binnen een intern en extern gegenereerd narratief. Gebruik makend van zowel de ontstaansgeschiedenis van de muziek, het leven en werk van Guillaume Lekeu als dat van de drie kunstenaars, ontstond een creatief parcours waarin de logica van de eigen processen door elkaar werd geschud, om vervolgens op een organische manier te worden vastgelegd in een lineaire creatie die – zoals de naam suggereert –door iedereen voor zich alleen kan worden geïnterpreteerd, ontleed, gerecombineerd en beleefd.

Meer info https://www.poeziecentrum.be

bottom of page