top of page

Noise *

2023-2025
Miguelángel_image noise.jpg

* PROBLEMATIZING INTERDISCIPLINARY PERFORMANCE THROUGH NOISE

Tweejarig onderzoeksproject

Promotor: Kathleen Coessens

Gebaseerd op en geïnspireerd door zijn uitgebreide ervaring als componist in interdisciplinaire projecten, vertrekt het onderzoek van Clerc Parada vanuit de veronderstelling dat noise een verbindende kracht is die de veelheid aan factoren blootlegt die een rol spelen in artistieke ervaringen en hun sociaal-politieke contexten. Hoe kunnen gezamenlijke artistieke praktijk en onderzoek deze veronderstelling informeren en uitdagen? En vooral: hoe manifesteert deze aanname zich in de artistieke uitkomsten van één specifiek samenwerkingstraject tussen een componist en een choreograaf? Zal het mogelijk zijn om bij het beantwoorden van deze vragen noise te verplaatsen naar een filosofie van het lichaam? De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn het onderzoeken van de transformatieve en adaptieve aard van noise in samenwerkings-processen, het potentieel ervan als een conceptueel hulpmiddel in educatieve omgevingen en het onderzoeken van noise als een term om na te denken over het uitvoerende lichaam in termen van weerstand.

 

Door middel van een reeks samenwerkingen als muziekcomponist in choreografische projecten zal Clerc Parada onderzoeken hoe noise (conceptueel en fysiek) de creatieve processen en de artistieke resultaten ervan kan beïnvloeden. Dit wordt onderzocht in en door middel van een reeks interdisciplinaire workshops voor dansstudenten, artistieke residenties en twee nieuwe interdisciplinaire creaties, evenals in een retrospectieve studie van vier choreografieën waaraan Clerc Parada als componist heeft meegewerkt.

Miguelángel Clerc Parada

onderzoeker

Miguelángel Clerc.jpg

Miguelángel Clerc Parada (Chili/Nederland), PhD, is onderzoeker, performer en componist van experimentele muziek. Zijn werk verkent de relaties en spanningen tussen naast elkaar bestaande muzikale en niet-muzikale soundscapes. Clerc Parada probeert het artistieke object te vervagen en een multi-gerichte zintuiglijke ervaring te bereiken die de vele krachten blootlegt die interageren met de artistieke ruimte. Immersie, interdisciplinaire methodes en de integratie van het lichaam in compositieprocessen staan centraal in zijn artistieke werk.

 

Sinds het einde van de jaren 2000 werkt hij regelmatig samen als componist en geluidsontwerper in tal van hedendaagse dansproducties en installaties, met choreografen als Astrid Boons, Pedro Goucha Gomes, Marina Mascarell, Dimo Milev, Loïc Perela, Ivan Perez, Heidi Vierthaler, en anderen. Zijn individuele werken en samenwerkingen zijn gepresenteerd in diverse festivals, theaters en universiteiten, waaronder de Gaudeamus Muziekweek, Julidans, Muziekgebouw aan 't IJ, Paradiso, Theater Rotterdam, Nederlands Dans Theater (NL), Dans I Nord, Opera van Göteborg (SE), Mercat de les Flors, Compañia Nacional de Danza (ES), Fringe Festival, London Biennale (UK), Staatstheaters van Heidelberg, Sarre, Trier en Bielefeld (DE), GAM (CL), en anderen.

 

Clerc Parada behaalde een doctoraat in artistiek onderzoek aan de Universiteit Leiden en het Orpheus Instituut in Gent (doctoraatsprogramma docARTES). Zijn promotieonderzoek verkent verschillende perspectieven op de term immersie, en de relatie ervan met, en transformatie door, de praktijk van zijn componist. Immersie door muziek wordt voorgesteld als een overgangservaring die meerdere lagen van de werkelijkheid blootlegt en met elkaar in verband brengt, waarbij de neiging om immersie te denken als een ervaring binnen een bepaalde of op zichzelf staande ruimte kritisch in twijfel wordt getrokken.

bottom of page