top of page

Teaching Artistry

2024-2025
colin-czerwinski.jpg

TEACHING ARTISTRY: ACTING LOCALLY, SHARING GLOBALLY

Eenjarig onderzoeksproject

Promotor: CORPoREAL

In samenwerking met: Fontys Academy of the Arts Tilburg

Foto: Colin Czerwinski

In een wereld waarin de rol van kunst en cultuur steeds belangrijker wordt in het vormgeven van samenlevingen en het bevorderen van sociaal welzijn, kunnen teaching artists centraal staan in het creëren van bruggen tussen artistieke praktijken en diverse gemeenschappen. Nochtans blijft teaching artistry “grotendeels onzichtbaar. Zelfs binnen de kunsten weten veel mensen niet dat er zo’n roeping bestaat. Er zijn weinig gerichte wegen naar het vak en weinig duurzame manieren om een carrière op te bouwen die toenemende vaardigheid erkent en valoriseert” (Booth, 2023).

 

Dit onderzoeksproject richt zich op de professionalisering van teaching artists – in een internationale context – en hun vermogen om verbeelding en lichamelijk leren te integreren in diverse samenlevingen als bijzondere artistieke praktijk. Het project wil ook inzetten op de continuïteit van deze professionalisering door een lokale Lage Landen-hub (een knooppunt) te creëren in een samenwerking tussen Koninklijk Conservatorium Antwerpen en Fontys Academy of the Arts Tilburg.

 

Vanuit een Docent Ontwikkel Team (DOT) wil het onderzoek teaching artists in Vlaanderen en Nederland inspireren en constructief laten innoveren. Het DOT fungeert als een professionele leer- en onderzoeksgemeenschap waarbinnen deelnemers zowel artistiek als pedagogisch-didactisch samen professionaliseren en onderzoeken in practicums, lezingen en Learning Labs. Centraal staat de vraag: Welke professionalisering realiseren teaching artists via een internationale hybride leergemeenschap, en hoe kan deze leergemeenschap een duurzame vorm aannemen?

Output is voorzien in de vorm van een boekpublicatie, de creatie van een kenniscentrum (ITAC Hub Lowlands) en een lecture-performance die de impact van teaching artists wereldwijd op de maatschappij en de kunsten belicht.

Bob Selderslaghs

hoofdonderzoeker

experten 4 228 kopie.jpg

Bob Selderslaghs (1973) is doctor in de kunsten en werkt als teaching artist en onderzoeker in drama & educatie. Hij studeerde in 1996 af aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen als Meester in de dramatische kunst en ging meteen aan de slag als acteur in het theater en voor de televisie. Hij combineerde zijn artistiek werk steeds met artistiek-pedagogische activiteiten: hij gaf les in het deeltijds kunstonderwijs, het kunstsecundair onderwijs en de kunsteducatieve sector. In 2001 behaalde hij zijn aggregaatsdiploma aan de Hogeschool Antwerpen. Van 2008 tot 2018 was Bob coördinator van de Specifieke Lerarenopleiding drama aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en doceerde hij er verschillende vakdidactieken. Momenteel coördineert hij er de masterproeven van de Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten en doceert hij ‘Onderzoek’ in de Bachelor drama. Bob publiceerde verschillende artikels en boeken over (domeinoverschreidende) initiatie en over Mantle of the Expert: een dramatische onderzoeksbenadering van leren en onderwijzen die hij sinds 2016 intensief onderzoekt. In 2022 promoveerde hij met het proefschrift “MoE 2.0 – Mantle of the Expert: van verbeeldend onderzoek tot artistiek product in kunsteducatie”. Momenteel (2022-2024) voert hij postdoctoraal onderzoek rond het professionaliseren van teaching artists. Bob is voorzitter van de onderzoeksgroep CORPoREAL.

www.mantleoftheexpert.be

bottom of page