top of page

The Flemish Wave Revisited

2024-2026
2023-12-20 - Platform-K - cc - DECLERCK Tine - HR24.jpg

THE FLEMISH WAVE REVISITED: TOWARDS AN INTERGENERATIONAL DIALOGUE WITH DANCE HERITAGE

Tweejarig onderzoeksproject

Promotors: Nienke Reehorst en Timmy De Laet

Foto: Tine Declerck

In dit onderzoek bevraag ik vanuit mijn praktijk als choreograaf en danser wat dansrepertoire, en meer specifiek het werk dat voortkwam uit de zogenaamde ‘Vlaamse Golf', betekent voor jongere generaties vandaag. Het project richt zich op de erfenis van invloedrijke choreografen (zoals Anne Teresa De Keersmaeker, Wim Vandekeybus, Alain Platel, etc.) die een cruciale rol speelden in de ontwikkeling van het hedendaagse danslandschap in Vlaanderen.

De kernthema’s van dit onderzoek zijn de belichaamde overdracht en het kritisch herdenken van dansrepertoire via innovatieve choreografische methodologieën die bestaand materiaal opnieuw interpreteren i.s.m. nieuwe en diverse generaties dansers.

De artistieke benadering van dit project bestaat uit de herinterpretatie van het werk van pioniers door een dialoog op gang te brengen tussen hun oude choreografieën en jongere generaties dansers met diverse profielen (qua leeftijd, opleiding of achtergrond). Het doel is om intergenerationele ontmoetingen te faciliteren en de transmissie van het bewegingsvocabularium te verrijken via de persoonlijke en reflectieve transformatie van het materiaal door de dansers. Het doel is om, enerzijds, na te gaan in hoeverre bestaande methodes gericht op de overdracht van gevestigde repertoires ruimte laten voor nieuwe toevoegingen van dansers met diverse achtergronden en lichamen, en anderzijds, nieuwe benaderingen te ontwikkelingen die net deze heractualisering van het repertoire mogelijk maken.

 

Met dit onderzoek wil ik de canonieke status van de ‘Vlaamse Golf’ kritisch bevragen via een dialoog tussen verschillende generaties. Dit opzet vormt niet alleen een fundamentele verrijking van mijn interesse in het lichaam als medium voor de overdracht van dans, maar haakt ook in op bredere debatten omtrent de duurzaamheid van

danserfgoed door ontwikkelen van nieuwe benaderingen tot repertoire en archivering.

Zoë Demoustier

onderzoeker

Zoe_(c)Tom_Herbots .jpg
Foto: Tom Herbots

Zoë Demoustier (1995) is performer en choreograaf. Ze studeerde af aan de Mime Opleiding van de de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam en aan de Regie opleidig van het RICTS in Brussel.

 

Ze maakte haar debuut met de solo Unfolding an Archive. In dat zelfde jaar werd ze ambassadeur voor Dag van de Dans vanuit het idee om dans geliefd en bemind te maken en andere startende dansmakers in de kijker te zetten.

 

Sinds 2022 is Zoë als choreograaf verbonden aan het gezelschap Ultima Vez wat resulteerde in een grote zaal productie, What Remains, geselecteerd voor het Belgische Theaterfestival. Vorig jaar ging ze in première in Montréal met Beating Choir/Choeur Battant, een co-productie tussen BRONKS Brussel en Le Carrousel Quebec. In 2025 maakt ze een nieuwe voorstelling bij Ultima Vez; Hear The Silence.

 

Zoë werkte als performer en als assistant met o.a. Kabinet K, David Weber Krebs, Marcelo Evelin, Michiel Vandevelde en Alma Söderberg/Manyone. Ze gaf les aan het Koningklijk Conservatorium Antwerpen, De Academie voor Theater en Dans Amsterdam en de Kunsthumaniora Brussel.

 

Het lichaam is altijd het startpunt voor haar sterk visuele voorstellingen. Vanuit beweging maakte ze linken naar actuele en geangeerde onderwerpen en creeert documentaire choreografisch werk. Als choreograaf streeft ze ernaar werk te maken voor een breed publiek met verschillende lichamen en leeftijden op scene.

bottom of page