top of page

Towards documented choreography

2021-2025
project_Arkadi.png

TOWARDS DOCUMENTED CHOREOGRAPHY. INTERMDEDIAL APPROACHES IN WORKING WITH EXTRA-AESTHETIC MATERIALS

Doctoraatsproject

Promotors: Annouk Van Moorsel (KCA), Thomas Crombé (KAA) & Timmy De Laet (UA)

(Beeld: Institut des Croisements)

Dit project onderzoekt de mogelijkheden van choreografie om zich als intermediale praktijk te verhouden tot urgente maatschappelijke kwesties, in het bijzonder tot de migratie- en klimaatcrisis. Al ongeveer een eeuw reconstrueert documentair theater feitelijke informatie om een ​​specifieke gebeurtenis of fenomeen te analyseren. Beeldende kunstenaars en filmmakers hebben zich bij deze trend aangesloten en toonden via hun werk hoe feitelijke informatie aan wijzigingen en twijfel onderhevig is. Hoewel hedendaagse dans een kunstvorm is die wordt gedreven door kritische experimenten, leken choreografen tot voor kort minder geneigd om extra-esthetische materialen op te nemen in hun werk. Wanneer choreografie evenwel als een intermediale praktijk wordt gezien, is ze in staat feitelijke informatie en belichaamde praktijken met elkaar te verweven om op die manier sociale en politieke realiteiten in vraag te stellen net zoals de notie van het documentaire en het authentieke subject.

 

Dit doctoraatsonderzoek krijgt vorm in verschillende mediale en performatieve contexten en zal nieuwe artistieke methodologieën ontwikkelen die de confrontatie met de realiteit opzoeken door het imaginatieve hergebruik van feiten. Het project zal zich specifiek richten op de kruising tussen choreografische en documentaire praktijken en op de mogelijkheden van deze hybride cross-over om nieuwe vormen van socio-politiek engagement en interventie te articuleren. Als zodanig stelt het onderzoek de vraag welke rol dans kan spelen in de kritische verbeelding van onze hedendaagse realiteit. Door uitgebreid archiefonderzoek te combineren met andere onderzoeksmethoden, zal het project leiden tot een werkelijk intermediaire vorm van documentaire choreografie.

Arkadi Zaides

onderzoeker

rkadi Zaides.png

Arkadi Zaides is een Israëlische choreograaf van Wit-Russische afkomst. In Israël was hij als danser verbonden aan verschillende gezelschappen, zoals de Batsheva Dance Company en de Yasmeen Godder Dance Group voordat hij in 2004 aan een onafhankelijke carrière begon. Zaides studeerde af aan de “Amsterdam Master of Choreography” (nu “DAS Choreography”) van de AHK Academie voor Theater en Dans in Amsterdam (NL). Zijn werk werd wereldwijd gepresenteerd. Sinds 2015 is zijn compagnie “Institut des Croisements” gevestigd in Villeurbanne (FR). Hij ontving talloze onderscheidingen, waaronder de Émile Zola-prijs voor podiumkunsten ter erkenning van zijn betrokkenheid bij mensenrechtenkwesties (2013).

 

De artistieke praktijk van Zaides richt zich op de impact van politieke en sociale contexten op de bewegingen en gebaren van lichamen. Hij verkent de notie van de grens in zowel de letterlijke zin (via het identificeren van bepaalde choreografieën in grensgebieden) als metaforisch (om zo licht te werpen op verschillende soorten discoursen en dispositieven in relatie tot de figuur van “de ander").

 

www.arkadizaides.com

 

(Beeld: Joeri Thiry, STUK Kunstencentrum)

bottom of page