top of page

Als de kunstenaar zijn beeld inslikt

2022-2026
(c) Karel Tuytschaever.png

Doctoraatsproject

Promotoren: Inge Henneman (KAA) en Annemie Leemans (UA)

Extra onderzoeksgroepen:

Body and Material Reinvented (KAA) en ViDi (UA)

Wat zegt de manier van iemand anders afbeelden wel of niet over de schepper, de maker?
Als de kunstenaar zijn beeld inslikt graaft dieper in het amper geëxploreerd domein van belichaamde kennis in de relatie tussen maker en diens beeld van iemand anders. Dit researchgebied is gebaseerd op de meest opmerkelijke tendens die zich aftekende binnen zijn voorafgaande onderzoeksproject Het transparante lichaam (2020-2022). In de globale beeldcultuur valt hem op hoe een lichaam in een artistiek beeld door de maker vaak als informatiedrager ingezet wordt, gereduceerd tot één eigenschap. Als geobjectiveerd onderwerp dat een idee van de maker éénduidig symboliseert of representeert. De manier waarop de opkomende theater-, dans- of visuele makers - digital natives - iemand anders in beeld brengen, toont hem dat er een schijnbaar onvermogen bestaat om iemands ware lichamelijkheid in hun beeld te laten bestaan. Hun beeldvoering vertelt hem dat ze hun eigen unieke lichamelijkheid als maker zo goed als negeren of vergeten in het zien/vastleggen van iemand anders.

 

Karel Tuytschaever onderzoekt de rol die de lichamelijkheid van de maker speelt in het creëren van een visuele weergave van iemand anders. Dit door wederkerig zijn hybride makerschap uit te puren en zijn leermethode als disciplinebrede teaching artist aan de Antwerpse Schools of Arts expliciet te maken.
Als theater- en filmmaker zoekt hij naar nieuwe manieren om lichamen oprecht in een 2D-beeld te vatten, door lens-based media en zijn lichaam als maker als evenmatige instrumenten in te zetten. In zijn leermethode koppelt hij de verschillende disciplines aan lichamelijk bewustzijn en legt de nadruk op hoe de eigen fysicaliteit van makers in opleiding een motor kan zijn binnen hun visie- en vaardigheidsontwikkeling.

 

Dit symbiotisch en zelfreflectief onderzoek schept een interessant tussenveld waarin een relevant bewustzijn voor hedendaags kunstenaarschap ontstaat, waarbij het lichaam de mediator vormt tussen de wereld en een beeld. Zijn methodologie vertrekt uit de kernwaarden van zijn praktijk, en wil cruciale elementen benoemen in een evolutie naar een meer integrale en wederkerige belichaamde kunstenaarspraktijk. Een praktijk die bestaat uit de verschillende lagen van zintuiglijke belichaamde kennis. Want dat is nodig omdat onze identiteitsdrang in een gedigitaliseerde netwerksamenleving ons dreigt te weerhouden van productieve betrokkenheid en empathie. Zo hoopt Karel Tuytschaever bij te dragen aan (het bewustzijn van) een meer lichamelijke, voelbare beeldvoering in de visuele- en podiumkunsten, en daardoor een meer gelaagde multisensoriële kijkervaring.

Karel Tuytschaever

onderzoeker

Karel Tuytschaever.jpg

Karel Tuytschaever (°1985) studeert in 2007 af aan de acteursopleiding van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, onder leiding van Dora van der Groen. Tot op heden werkt hij als freelance acteur voor theater, (korte) film en televisie, en doet hij stemwerk voor tv en radio.

 

Sinds 2008 is hij verbonden als docent bij de bacheloropleiding acteren en hedendaagse dans aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, en maakt hij er deel uit van het mentorteam van de dansopleiding. Hij coacht regelmatig en geeft workshops en masterclasses onder meer in opdracht van Theaterstudio Nest, OPENDOEK, Universiteit Antwerpen, deDansPunt, Let's Go Urban Academy, KASKA opleiding scenografie, Zuidpool, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten & Fontys School of the Arts.

 

In 2015 richt Tuytschaever het platform BARRY op vanuit de noodzaak een omgeving te creëren waarin hij zijn hybride werk kan maken, ontwikkelen en verspreiden. Hij herdenkt de manier waarop film, live performance en installatie kan worden gebruikt om te evolueren naar een meer persoonlijke, intieme en eerlijke belichaming binnen de kunsten. Sinds 2019 werkt BARRY (BE) in een langlopend samenwerkingsverband met DansBrabant (NL).

 

In 2020 start hij als onderzoeker in de kunsten aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, met de steun van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Zijn project Het transparante lichaam (2020 - 2022) is een praktijkgerichte zoektocht naar oprechte belichaming in de actuele 2D- en 3D-portretkunst. Hoe kijkt een beeldend kunstenaar nu eigenlijk naar het menselijk figuur? Het is een kantelpunt waarin hij zijn visie op wat oprechte belichaming binnen de performatieve kunsten is en kan zijn, op de beeldende kunsten ent.
Daarna start Karel zijn doctoraatsonderzoek in de kunsten; Als de kunstenaar zijn beeld inslikt (2022-2026) is een diepgaand traject dat graaft in het nog amper geëxploreerde domein van belichaamde kennis binnen de relatie tussen de maker en hun beeld van iemand anders. Hij onderzoekt de rol die de unieke lichamelijkheid van de maker speelt bij het afbeelden van iemand. Tijdens dit traject zoekt hij naar manieren om tot meer wederkerige en duurzame relaties tussen verschillende artistieke disciplines te komen, vindt hij nieuwe inter-mediale vormen, ontwikkelt hij zijn inclusieve visie verder door en verkent hij de reikwijdte ervan.

 

Tuytschaever hecht veel belang aan de wisselwerking tussen zijn uitvoerend werk als performer, zijn docentschap, zijn onderzoekstraject en zijn eigen werk als maker. Zijn fascinatie voor belichaming en lichamelijkheid in de kunsten speelt een cruciale rol in deze driehoek.


www.platformbarry.be    (foto © Joery Erna) 

bottom of page