top of page

Hoe de schurk(e) een goed voorbeeld werd

2024-2026
deconstructing the villain_foto_cropped.png

HOE DE SCHURK(E) EEN GOED VOORBEELD WERD

Tweejarig onderzoeksproject

Promotors: Dimitri Goossens en Bob Selderslaghs

Dit project start vanuit een persoonlijk dilemma. Mijn veertienjarige dochter vraagt: “Mama, Palestina en Israël, dat geweld, ik snap er niets van. Voor wie moet ik zijn?” Ik antwoord zo goed ik kan als moeder. Maar welke artistieke mogelijkheden staan als maakster van jeugdtheater tot mijn beschikking om morele vraagstukken aan te kaarten?

Als symboolfiguur binnen morele conflicten is het archetype van de schurk(e) representant(e) voor dat wat een samenleving als haar schaduwkant beschouwt. Morele kaders zijn echter zelden helemaal helder. Oriëntatie in dit ambigue veld gebeurt vaak door simplificatie en een weergave van de schurk(e) in gemakkelijk herkenbare uitvoeringen. Stereotypering in esthetiek en personagevorming is een traditioneel theatraal middel om een dramatisch conflict te benaderen. Deconstructie van stereotypen nuanceert vastgeroeste denkpatronen, maar roept ook vragen op naar het narratief in drama.

 

Vanuit literatuurstudie met een focus op de ‘schurkachtigheid’ van enkele notoire schurken, inzichten uit filosofie, antropologie en psychologie, en een archiefonderzoek, bestaat dit project vervolgens uit practice as research a.d.h.v. het creatieproces van een lecture performance voor adolescenten. Een ‘meterklas’ (een 4de middelbaar) begeleidt het proces als focusgroep. Door middel van een audiologboek met participant observations, video-opnames van het creatieproces en focusgroepgesprekken poogt het onderzoek bevindingen te destilleren die een antwoord formuleren op de onderzoeksvraag: Hoeveel deconstructie kan de schurk(e) aan zonder zijn/haar rol als ‘kwade’ archetype in de podiumpraktijk kwijt te raken?

 

De onderzoeksresultaten worden onder meer gedeeld in masterclasses met studenten van het KCA (Educatieve Master Drama en Bachelor Drama).

Annika
Serong

onderzoeker

Portrait_Annika_Serong.jpg

Annika Serong is theateractrice en theatermaakster. Ze werd in 1975 geboren in Duitsland en kwam in 2000 naar België voor een opleiding aan de Internationale Theaterschool Kleine Academie in Brussel. Gebaseerd op de fysieke methode uitgevonden door Jacques Lecoq, richt de school zich op de creatie van theater dat inzet op talen waarin de fysieke prestaties van de acteur centraal staan.

Sindsdien werkt Annika voor Agora Theatre, het theater van de Duitstalige gemeenschap van België, naast opdrachten als freelance actrice in verschillende producties en voor tv en film. Ze heeft ook meegewerkt aan de podcast Batavia van het Geluidshuis.

 

In 2022 behaalde ze een masterdiploma theater- en filmstudies aan de Universiteit Antwerpen.

Foto: Linde Raedschelders
bottom of page