top of page

PaKT

2023-2024
PaKT_image.jpg

PaKT: Performance as method toward Knowledge and Transmission

Eenjarig onderzoeksproject

Promotor: CORPoREAL

Foto: Taipei artist village (TW)

Hoe kan performance als onderzoeksmethode beschouwd worden? Het multimodale en efemere karakter van een performance (met zijn zintuiglijke en lichamelijke aard) is moeilijk te vatten in een kennis- en onderzoekdiscours. Nochtans is dat de taak waarvoor menig artistiek onderzoeker staat. Welke en wat voor soort kennis wordt geactiveerd, doorgegeven, gewijzigd, verdiept? Welke aspecten met betrekking tot inhoud en praktijk, tot know-that en know-how, tot impliciete en expliciete kennis, reikt de artistieke creatie aan? Welke multimodale kennisaspecten wil de artistieke creatie aanreiken en welke van deze worden ontvangen (door de toehoorder of participant)? Op welke wijze kan die kennis (opnieuw) doorgegeven worden? Op welke wijze kan die kennis verklaard worden (bv. discursief, analytisch, artistiek, via performance...)?

 

Op deze vragen tracht onderzoeker Yasen Vasilev een antwoord te formuleren via A Score for an Empty Swimming Pool: een bewegingsonderzoekstraject dat de mogelijkheid onderzoekt om een collectief lichaam te vormen uit de lichamen van tien of meer individuele performers met verschillende achtergronden en vaardigheden.

De praktijk is geïnformeerd en geïnspireerd door het veelkoppige slijm (ook bekend als de slijmvorm, de blob, of physarum polycephalum), een complex eencellig organisme dat geen hersenen of centraal zenuwstelsel heeft, maar wel in staat is om beslissingen te nemen, strategieën te ontwikkelen en te onthouden.

Terwijl ze elkaar voortdurend fysiek aanraken, proberen de performers hun lichamen als verlengstukken van elkaar te voelen, gedachten, acties en bewegingen te coördineren, nieuwe benaderingen van aanraking te vinden, te onderhandelen over collectieve besluitvorming en de agency opnieuw te verdelen.

Er wordt een reeks openbare workshops gehouden voor lokale deelnemers op verschillende locaties, waarbij de vragen die de kern vormen van het onderzoek worden onderzocht vanuit een belichaamd dramaturgisch perspectief. Door te balanceren tussen fysieke praktijk en kritisch discours wordt het materiaal niet ondergeschikt gemaakt aan het concept, maar stuurt de fysieke ervaring de richting van het onderzoek.

Yasen Vasilev

onderzoeker

Yasen Vasilev.jpg

Egle Sabaliauskaite, Jauno teatro dienos festival (LT)

Yasen Vasilev woont afwisselend in Brussel en Sofia en werkt internationaal binnen de hedendaagse dans en performance en combineert dansdramaturgie, tekstschrijven en artistiek onderzoek.

NUTRICULA, een fysieke solo in samenwerking met Kwame Boafo uit 2015 in Shanghai, richtte zich op het testen en 'her-inbeelden' van de grenzen van het lichaam. IMPOSSIBLE ACTIONS, een groepsvoorstelling, ontwikkeld in 2019 in Taipei en internationaal gepresenteerd, verlegde de focus op de dynamiek tussen het individu en de groep. Zijn huidige onderzoek gaat over de verdeling van agency binnen een collectief lichaam. In 2023 is hij artist in residence bij Akademie Schloss Solitude (Stuttgart, Duitsland).

Yasen is ook actief op het gebied van werkomstandigheden in het kader van verschillende initiatieven, meest recent Kunstenpunt's A Fair New Idea waar hij co-auteur is van een brief voor transnationale eerlijke praktijken, en hij levert regelmatig bijdragen voor Springback magazine.

In België werkte hij als dramaturg met Milo Slayers, Ehsan Hemat en Julien Carlier.

bottom of page