top of page

PRO//DRAMA

2022-2024
IMAGE RESEARCH.jpg

PROFESSIONALISING THE (TEACHING) ARTIST THROUGH PROCESS DRAMA PERFORMANCES

Tweejarig onderzoeksproject

Promotors: Annouk Van Moorsel en Clara Van den Broek

Dit project focust zich op het kunstenaarschap van de teaching artist in drama en beoogt daarbij de verdere ontwikkeling van competenties van zowel de artist als de teacher. De ambitie levenslang te willen blijven leren behoort tot de kernkwaliteiten van de hedendaagse leraar/kunstenaar in drama. Zodra werkzaam in het kunsteducatieve of -onderwijsveld blijkt dit met name op artistiek vlak allerminst evident. Het professionaliseringsaanbod van het kunstonderwijs richt zich voornamelijk op pedagogische en didactische aspecten van het leraarschap, dat van podiumkunstenorganisaties op juridische of technische facetten van het kunstenaarschap. Wie geen aansluiting vindt bij een werkgever in de kunsten is aangewezen op het aanbod van de amateurkunstensector of op eigen initiatieven om de artistieke praktijk te blijven voeden. Dit onderzoek gaat na hoe teaching artists zich als professioneel kunstenaar én leraar kunnen blijven ontwikkelen door deel te nemen aan process drama performances. Daarmee vloeit het onderzoek voort uit de doctoraatsstudie MoE 2.0: van dramatisch onderzoek tot artistiek product in kunsteducatie dat oproept om vormen van procesdrama meer te integreren in de artistiek(e)(-pedagogische) praktijk. Het project zal een participatief actieonderzoek zijn met twee groepen teaching artists in drama. Zij zullen communities of practice (CoP’s) vormen en door interactie en onderzoek tot kenniscirculatie en -creatie komen. Het project zal als output twee process drama performances hebben en overdracht van kennis door de CoP’s naar de (Educatieve) Master drama (KCA), de onderzoeksgemeenschap en de kunsteducatieve sector.

Bob Selderslaghs

onderzoeker

experten 4 228 kopie.jpg

Bob Selderslaghs (1973) is doctor in de kunsten en werkt als teaching artist en onderzoeker in dramaeducatie. Hij studeerde in 1996 af aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen als Meester in de dramatische kunst en ging meteen aan de slag als acteur in het theater en voor de televisie. Hij combineerde zijn artistiek werk steeds met artistiek-pedagogische activiteiten: hij gaf les in het deeltijds kunstonderwijs, het kunstsecundair onderwijs en de kunsteducatieve sector. In 2001 behaalde hij zijn aggregaatsdiploma aan de Hogeschool Antwerpen. Van 2008 tot 2018 was Bob coördinator van de Specifieke Lerarenopleiding drama aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en doceerde hij er verschillende vakdidactieken. Momenteel coördineert hij er de masterproeven van de Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten. Bob publiceerde verschillende artikels en boeken over (domeinoverschreidende) initiatie en over Mantle of the Expert: een dramatische onderzoeksbenadering van leren en onderwijzen die hij sinds 2016 intensief onderzoekt. In maart 2022 promoveerde hij met het proefschrift “MoE 2.0 – Mantle of the Expert: van verbeeldend onderzoek tot artistiek product in kunsteducatie”. Bob is voorzitter van de onderzoeksgroep CORPoREAL.

www.mantleoftheexpert.be

bottom of page