top of page

Theatrale co-creatie met jongeren

2024-2025
BEELD Startonderzoek .jpeg

THEATRALE CO-CREATIE MET JONGEREN: VAN INTUÏTIEVE PRAKTIJK NAAR DEELBARE METHODIEK

Startproject

Promotor: Bob Selderslaghs

‘Theatrale co-creatie met kinderen en jongeren’ vormt een rode draad doorheen het parcours van actrice/theatermaker Sanderijn Helsen. Alle theaterprojecten die zij in het verleden realiseerde met jonge doelgroepen waren verschillend qua opzet, vorm, duur en kader, maar hadden wel steeds dezelfde missie: jeugdige deelnemers van divers profiel uitdagen tot artistieke autonomie in een theatrale context. Van daaruit is Sanderijn geëvolueerd naar co-creatie met jongeren binnen haar eigen werk waarin tieners fungeren als muze, outside eye en doelpubliek.

 

Doorheen haar artistieke en artistiek-educatieve praktijk ontstond er een geheel eigen werkwijze .

Met dit startproject zet Sanderijn enkele cruciale stappen om haar intuïtief ontwikkelde aanpak te definiëren en deelbaar te maken. Het betreft een vooronderzoek waarin zij zich internationaal zal positioneren, de kaders die ze hanteert binnen een theatrale context met kinderen en jongeren zal benoemen en het ontwikkelde vocabularium zal expliciteren. Dit om de impliciete embodied knowledge te laten uitgroeien tot een deelbare methodiek voor peers uit het theater, de kunst-educatieve sector en teaching artists van diverse podiumdisciplines.

Deze pilotstudie zal leiden tot een vervolgonderzoek waarin Helsen evolueert van beschrijving en retrospectie naar experiment/toepassing.

Sanderijn Helsen

onderzoeker

Sanderijn Helsen.jpg

Sanderijn Helsen (°1977) studeert in 1999 af aan Studio Herman Teirlinck in Antwerpen. Ze speelt, maakt, schrijft en ontwikkelt een uitgesproken passie voor (co-)creatie met jongeren en de combinatie muziek en theater. Ze speelt bij o.a. Theater Malpertuis, Het Toneelhuis, Barre Weldaad, Zeven/Inne Goris, Schippers&Van Gucht/Het Paleis, Action Zoo Humain en Froefroe/De Roovers. Ze werkt met kinderen en jongeren voor Kopergietery, Bronks en De Veerman. Daarnaast leidt ze, samen met Lotte Pinoy, Jong Wild (2016-2021), een theaterwerkplaats waar jonge deelnemers zelf creëren. Haar eigen werk realiseert ze onder de vleugels van KcnOna, De Studio en De Veerman.

 

In De Studio maakt en speelt Sanderijn De Puberfluisteraar, een theaterconcert voor jongeren, geïnspireerd en gecoacht door jongeren. Op dit moment werkt ze aan een muzikale voorstelling rond middeleeuwse tiener Jeanne d’Arc, gevoed door creatieve input van haar hedendaagse leeftijdsgenoten. JEANNE (14+) gaat in premiere in De Studio.

 

blog onderzoek De Puberfluisteraar : www.sanderijnhelsen.wixsite.com/puberfluisteraar

Foto: Sofie Silberman/Michel Vertongen
bottom of page